Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
118/2023
0,00 € MFK Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/13/010/120
2023/85297
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Horná Súča
31. Marec 2023
Zmluva č. 05 o nájme bytu č. 32 v BD súp.č. 1616, na ul. F. Kráľa, č.vch. 66 v Žarnovici
ZB2023025/OSMM
0,00 € Veronika Pilčíková Žarnovica
31. Marec 2023
Zmluva o vkladovom účte
286/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Poprad
31. Marec 2023
Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek
Zospv_02_2023
0,00 € OZ Pomáhajme spolu Trnava Tourism
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
704/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Katarína Kutišová
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
NI/1-74/2023/SPU
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31. Marec 2023
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 95/14/ZŠ
19/2023
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Oblastný futbalový zväz Senica, občianske združenie
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvod splaškov
A3/2023
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť VPS Východná, 032 32 Vychodna
31. Marec 2023
Delimitačný protokol o odovzdaní správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria teleso ochrannej hrádze vodného toku v k.ú. Dobrohošť, okres Dunajská Streda
00099/2022-OS-0140004/22-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik Slovenský pozemkový fond
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1223/2
D1-1223/2_2
0,00 € Eiben František Obec Hodruša Hámre, Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V4
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Obec Klin nad Bodrogom
1. Apríl 2023
Dodatok číslo 17 k poistnej zmluve číslo 610/008813-2
2011/067-17/2023
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Obec Hliník nad Hronom
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov číslo 130/2023
130/2023
0,00 € KÚPELE SLIAČ a. s. Stredoslovenské múzeum
31. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-77-15/2023
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Iveta Fischerová
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100971/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovčica-Trubín
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
2018/0101-1
0,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Trenčiansky samosprávny kraj
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
76/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Cífer
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
57/2023
0,00 € Obec Šenkvice Fabiankovič Matej