Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-56223
TvU-2023-ŠD-56223
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Vassilyev Ilya
2. Október 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
31/2023
0,00 € Obec Rišňovce Marek Ďurický
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023090044
0,00 € Zuzana Kéryová Technické služby mesta Zlaté Moravce
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
45/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Limbach
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-66923
TvU-2023-ŠD-66923
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Zuza Ján
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2023-01
202301
0,00 € Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB PEKNÁ CESTA, občianske združenie
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-69123
TvU-2023-ŠD-69123
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Yaremenková Rebeka
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/P/2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/P/2018
0,00 € Obec Nová Bystrica PZ Starý diel Vychylovka - poľovnícke združenie
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023090045
0,00 € Mgr. Miroslava Némová Technické služby mesta Zlaté Moravce
2. Október 2023
Zmluva o zverení majetku
EXT_006/2023
0,00 € Mesto Nesvady Športové a turistické služby Nesvady
2. Október 2023
DOHODA o ukončení Rámcovej zmluvy
ZNHD-2022-504-000002
0,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
2. Október 2023
Kurz držiteľov vodičských oprávnení
23/388
0,00 € Mojito s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
2. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 32/2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 32/2019
0,00 € HARMED POPRAD, s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
640-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Vladimír Jeleň Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
o duálnom vzdelávaní
44/DV/2023
0,00 € Martin Kundis Grill Pub Stredná odborná škola hotelová
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_055 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_055
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Eva Lacková Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
84/2023/IZPI/NR
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
2. Október 2023
Komisionárska zmluva
SNM-MČK-INÉ-2023/3165
0,00 € Naturu, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
2. Október 2023
Dohoda
HZS_ZM_199-2023_2023
0,00 € Bc. Michal Matoš Horská záchranná služba