Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
Dodatok č.2
13/2021
0,00 € Vertiv Slovakia, a.s. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
12.
Máj
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88399/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Valaliky
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/809
0,00 € Gabriel Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
12.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/993
0,00 € Peter Režo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2
21/27/54E/1092
0,00 € Peter Štrba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
11.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy č. 1/2021
OU_TN_ZM_A-MPO-004082-2021_2021
0,00 € Slovenská republika, Okresný úrad Trenčín Slovenská republika, Slovenská správa ciest
11.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/855/D
0,00 € Karolína Vámošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/42/54E/1185
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Adrián Mašek
11.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2120
0,00 € Dávid Michač Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
11.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/37/54E/667 zo dňa 10.02.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/37/54E/667 zo dňa 10.02.2021
0,00 € Matúš Baldovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12.
Máj
2021
Dodatok č. 14 k Dohode o poskytovaní údajov zo dňa 29.06.2011
184/2021
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Finančné riaditeľstvo SR
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/41/54E/2836
0,00 € Ing. Miroslav Peti - EMTEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/970
0,00 € Patrik Galko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
121/2021/RP-R
0,00 € BRUTO, spol. s r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Dohoda č. 21/23/54E/1391 o poskytnutí FP v rámci projektu "Prvá pomoc"
21/23/54E/1391
0,00 € Bohdan Lovich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2143
0,00 € Zuzana Sárkányová Czibulová Cz Z - Wellnes studio Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
11.
Máj
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88331/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malý Slavkov
12.
Máj
2021
Dohoda číslo: 2106/54E/629 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/06/54E/629
0,00 € Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
12.
Máj
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. BB/2021/610551/ŠP o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. BB/2021/610551/ŠP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROPEX s.r.o.
12.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1076
1878_Dohoda
0,00 € SVITEK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica