Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
záložné právo
CRZ-7705099
0,00 € NCRzp Obec Kesovce
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
702/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Cintia Nagyová
31. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
152023
0,00 € Technické služby mesta Prešov a.s. F+G, s.r.o.
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 4/2022
4/2022
0,00 € Róbert Gemza Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. RD/2022/2305/III/RUK/RUK
D/2023/712/III/RUK/RUK
0,00 € SWAN, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
31. Marec 2023
Výpoveď Rámcovej dohody č. 11/2022 zo dňa 27. 9. 2022.
15/2023
0,00 € QUALITED s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.01MSD Michaľany01
021/2023
0,00 € T-Mapy, s.r.o. Obec Michaľany
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
55/2023
0,00 € Obec Šenkvice Horais Radovan
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
8/2023
0,00 € D. J. Obec Kátlovce
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ján R. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Dohoda
340/2023
0,00 € Modrá čerešňa, s.r.o Obec Dolná Krupá
31. Marec 2023
NZ HM 9/54 dvojhrob TV
634/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Helena Grigová
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke tovaru
č.2023/0003
0,00 € Euro Media Košice, s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
703/2023
0,00 € Mesto Nitra Diana Sokolová
31. Marec 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č.11-P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov
Zmluva č.11-P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov
0,00 € MIKONA plus, s.r.o. Obec Veľká Čalomija
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy ŠH 2022/23-02 zo dňa 14.9.2022
Dohoda o ukončení zmluvy ŠH 2022/23-02 zo dňa 14.9.2022
0,00 € Mimel s.r.o Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
31. Marec 2023
Dohoda číslo 23/45/054/199
020/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
31. Marec 2023
Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI) Consortium Agreement
Z/2023/715/XIV/FMFI/DEK
0,00 € INSTITUTE OF PHYSICS OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES / FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, V. V. I. +5 ďalších Univerzita Komenského v Bratislave
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
56/2023
0,00 € Obec Šenkvice Dolínek Libor
31. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve 1226/15
D4-1226/15
0,00 € Eva Holá Obec Hodruša Hámre, Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre