Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/36/54E/2280
0,00 € Martin Dzurilla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
29.
November
2021
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/958 zo dňa 29.04.2020
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/958 zo dňa 29.04.2020
0,00 € Róbert Graclík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BIW701
0,00 € Mesto Tlmače Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/34/010/112
0,00 € Obec Lascov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
623/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Súkromné bilingválne gymnázium
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/24/54E/1014
0,00 € Ľubomír Junás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29.
November
2021
Zmluva o NFP Z314011BPG7
Z314011BPG7
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/41/54E/279 zo dňa 28.01.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/41/54E/279 zo dňa 28.01.2021
0,00 € Gabriela Priecelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
November
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/012/12
0,00 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29.
November
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/34/012/80
0,00 € Obec Kučín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/BTS/ZML/129/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) JetAge, s.r.o.
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/24/54E/1009
0,00 € Ján Kostroš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29.
November
2021
Nájomná zmluva č. 113/ON-2021
CPPO_ZM_113-ON-2021_2021
0,00 € Stredná odborná škola služieb Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. 07-08-200-2021
CRZ 6929-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbárska obec Piechov PS
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-161/2021-SkPeM
0,00 € Juraj GODŽAK Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Príkazná zmluva - Vypracovanie stavebnej projektovej štúdie pre stavebné objekty CassTech v rámci projektu CNIC do úrovne finálneho spracovania pre územné rozhodnutie
UPJŠ - 651/2021
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/53
0,00 € Obec Potvorice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-168/2021-SkPeM
0,00 € Matej LÍŠKA Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BIR401
0,00 € Mesto Sečovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Zmluva o zabezpečení overení účtovníctva a účtovnej závierky
71/2021 (65/2021)
0,00 € BDR, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen