Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kolektívna zmluva
280/GR/2023
0,00 € Slovenské národné divadlo Odborové organizácie pri SND
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - A78_D
7/2023 H
0,00 € Július Hámorík, Halíč Obec Čierny Balog
31. Marec 2023
dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
0,00 € JANETTE s. r. o. Rožňava Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
31. Marec 2023
Kolektívna zmluva
INT_042/2023
0,00 € ZO OZ KOVO Technické služby mesta Technické služby mesta Svidník
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
701/2023
0,00 € Mesto Nitra Cecília Miškovová
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
OCÚHS-S2023/00800-001
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Obec Horná Súča
31. Marec 2023
nákladanie s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu
"2/2023"
0,00 € FÚRA,s.r.o. Obec Mestisko
31. Marec 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 32 v BD súp.č. 1616, na ul. F. Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZB2023024/OSMM
0,00 € Ľubomír Zrebený Žarnovica
31. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu „mObec“
022/2023
0,00 € T-Mapy s.r.o. Obec Michaľany
31. Marec 2023
Delimitačný protokol o odovzdaní správy pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo vlastníctve štátu v k.ú. Humenné, okres Humenné
00177/2023-OS-0140009/23-00
0,00 € Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-456:191006
0,00 € Základná škola Podhájska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
31. Marec 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o nájme majetku č. 08/OD/2019 zo dňa 01.04.2019
25/2023
0,00 € Bonvivant s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK26
00025/GVPT/2023/16/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
PRIM 2023-1
0,00 € Radoslav Červeň Mesto Šurany
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny
20230007
0,00 € ZSE Energia a.s. Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
35/2022/23
0,00 € carpat - stav s.r.o. Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Stredná priemyselná škola technická (IČO 36 082 058) / Zdravá župa, s. r. o. (IČO 53 708 997) Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
ZMLUVA
151/2023
0,00 € Jozef Chajdiak Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - C299
8/2023 H
0,00 € Marcel Dančo, Brezno Obec Čierny Balog
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € LABAŠ s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde