Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dodatok č.4 k Úverovej zmluve č. 333788-2021 zo dňa 10.09.2021 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.03.2022
dodatok č.4
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Obec Kravany nad Dunajom
26. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103605/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Trnava
26. September 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečeení odbornej pedagogickej praxe
Z/20/2023
0,00 € Komenského univerzita v Bratislave Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
26. September 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 22/2023/OE/DP/2.82
605/2023/OE_D1
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Čimhová
26. September 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. RZ-SGE1029201521
R2023/1920
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Jasenie
26. September 2023
Zmluva na zber vytriedených odpadov
592023
0,00 € LN Trade pod Sitnom s. r. o. Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1052/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
Z/2023/2241/III/JLF/OP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
26. September 2023
Dohoda o mimosúdnom urovnaní
5622/2023/LSR
0,00 € LESY SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/03/09912
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zubaľ Peter
26. September 2023
Dodatok - Zmluva o poskytovaní mobilných služieb
40/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Kurimany
26. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_304 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_304
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová
26. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní školského stravovania
18/2023/S
0,00 € Základná škola s materskou školou Veľká Lehota Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1053/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0287-1215320
0,00 € ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 06/2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 06/2023
0,00 € PhDr. Vlčková Iveta Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
26. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 567/2014/ÚHA
786/2023
0,00 € Ing. arch. Stanislav Barényi autorizovaný architekt Mesto Liptovský Mikuláš
26. September 2023
Zmluva na dodávku ovocia , zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2023/2024
272023
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 05951 Poprad Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok č. 132
26. September 2023
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
160/23
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Fakultná nemocnica Trenčín
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu
1084/2023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Brezno