Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
19/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Obec Brunovce, Obecný úrad č.106, 916 25 Potvorice
24. Apríl 2024
Dodatok č.3/2024 k poistnej zmluve skupinového životného poistenia č.400.338
343/1/2021/UĽZ - dodatok č.3 - MetLife Europe d.a.c.
0,00 € MetLife Europe d.a.c. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Žiadosť o poskytovanie platobných služieb
Zmluva č. 34/2024/DJPTT
0,00 € Besteron, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2009/00602
2009/00602
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Lattová Libuša
24. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600511054
9600511054
0,00 € SPP, a.s PREŠOV REAL, s.r.o.
24. Apríl 2024
Partnerstvo- spoločné dielo TUCET a KZP- divadelná hra - dodatok č. 1
24/211
0,00 € TUCET - štúdio novej drámy Kultúrne zariadenia Petržalky
24. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/079/2021/K
2024001408
0,00 € Turták Richard Mesto Košice
24. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke 1/2024 - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Zmluva č. 28/2024/ZahMSk
0,00 € Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951681_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10193
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vyšňanová Miroslava
24. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o podnájme nebytových priestorov
D-2/P11/2018
0,00 € Mestská bytová správa, s.r.o. Milan Pohorelský
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6117
ZoNN 6117
0,00 € Šándor Ľubomír PREŠOV REAL, s.r.o.
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
331/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Brezno
24. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní PZS č.2/2023
č.1
0,00 € DNPP s.r.o. Domov dôchodcov
24. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Zmluva č. 36/2024/DJPTT
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2318
ZoNN 2318
0,00 € Jozef Mičo - TIP-TOP PREŠOV REAL, s.r.o.
24. Apríl 2024
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
0,00 € Cigáňová, Beňo, Ruman, Ďatko, Melenec M., Melenec R., Pondelová D., Biela I., Biely J., Cigáň M., Klimkeit V., Cigáň J. Obec Jedľové Kostoľany
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
B022/2024
0,00 € Mestská bytová správa, s.r.o. Mária Balogová
24. Apríl 2024
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 13/2023/SOŠATt)
0,00 € Freecars s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - aplikácia
2024/10
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám