Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02220/2024-PNZ -P40591/24.00 -Obec Ratkovská Lehota
02220/2024-PNZ -P40591/24.00
0,00 € Obec Ratkovská Lehota Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1688-A.2-SM-46-ZBVB/2024
0,00 € Matúš Babík, Ing. Železnice Slovenskej republiky
19. Júl 2024
Nájomná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:1085
0,00 € Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Júl 2024
Dodatok k Rámcovej zmluve o spolupráci
PSKVP_2024_07
0,00 € Mestská časť Košice-Sídlisko KVP Podnik služieb KVP s.r.o.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
24/420
0,00 € TECHEM, spol. s r. o. Obec Nedožery - Brezany
18. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 419/2024
0,00 € Timea Kupová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
19. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:1134
0,00 € doc. PhDr. Tomáš Svoboda, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Júl 2024
Zmluva o podnájme pozemku číslo 4407
ZoPP 4407
0,00 € 1. FC TATRAN Prešov, a.s. PREŠOV REAL, s.r.o.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17959/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Vrabľová Viera Mgr.
18. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-024
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-024_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pozba
18. Júl 2024
Dodatok č. 01846/2024-PNZ -P40640/21.01- Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
01846/2024-PNZ -P40640/21.01
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00379/15/04/2024
00379/15/04/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT s.r.o. Alexandra Szeliga
18. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
318/2024
0,00 € Krajské kultúrne stredisko v Žiline Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Júl 2024
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 7165
DoSVkNZNP 7165
0,00 € Daniel Gburová PREŠOV REAL, s.r.o.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17945/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Markovič Michal
18. Júl 2024
Kúpna zmluva 16/2024
KZ 16/2024
0,00 € Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. NAVAN s.r.o
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č.01272/2024-PNZ-P40324/24.00 - ISPA, spol. s.r.o.
01272/2024-PNZ -P40324/24.00
0,00 € ISPA, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
DODATOK Č.1
č.1
0,00 € STRABAG, s. r. o. Mlynské Nivy 61/A,825 18 Bratislava Obec Pruské, Pruské 1, 01852 Pruské
18. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí cest.náhrad
86/2024
0,00 € Paleta a husle, o.z. Stredoslovenská galéria
18. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/13/054/29
0,00 € Okresný úrad Ilava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín