Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dielo o vykonaní údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu TOV 400
1/2023
0,00 € MEZOLIFT s.r.o. Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov
3
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa majetku Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu k.ú. Hronec, okres Brezno
00251/2023-PS-0180001/23-00
0,00 € Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - C152 _D, C718
6/2023 H
0,00 € Margita Jurigová, Kopčany Obec Čierny Balog
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK74
00023/GVPT/2023/14/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Marec 2023
Dodatok č. 3
Zmluva o zneškodňovaní odpadu na skládke
0,00 € MIKONA plus, s.r.o. Obec Medovarce
31. Marec 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
2311
0,00 € CK Lobelka s.r.o. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
31. Marec 2023
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu
37/2023
0,00 € A CAPPELLA, s.r.o. Mestské centrum kultúry Malacky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického rezervačného systému
14/2023
0,00 € Creative Web, s.r.o. Správa športových zariadení Levice
31. Marec 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1/2023
0,00 € Workout Garden Obec Lehnice
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
700/2023
0,00 € Mesto Nitra Alina Dunaieva
31. Marec 2023
IATA STANDARD GROUD HANDLING AGREEMENT SIMPLIFIED PROCEDURE
Z/BTS/ZML/24/2023
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Aegean Airlines S.A.
31. Marec 2023
Zmluva č. 07/2023 o zabezpečení zhodnotenia a zneškodnenia odpadu
UVTOS-00424/32-RK-2023
0,00 € LECOL, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
31. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
202303
0,00 € GAS Familia, s.r.o. Špeciálna základná škola, Krompachy
31. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu
Dodatok č. 9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu
0,00 € Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, Trenčín Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
31. Marec 2023
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Hodžova
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Hodžova
0,00 € biobio s. r. o. Stredisko sociálnej starostlivosti
31. Marec 2023
ZMLUVA
159/2023
0,00 € Kristína Viktória Casey Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Marec 2023
NZ HM 20/514 jednohrob KC
633/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Ingrid Baničová
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK70
00024/GVPT/2023/15/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. 1-ZŠŠ/ŠJ/2019
SV-2023/041-ZŠ
0,00 € Miroslav Maciboba - MIRON-EX Základná škola, Študentská 1446/9, Snina