Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001155-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001155-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brodské
14.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/809
0,00 € Miroslav Herák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/41/054/36 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci al
Dohoda č. 21/41/054/36
0,00 € Obec Boliarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1737
0,00 € Rudolf Mrmus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
14.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/26/54E/1216
0,00 € AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1676
0,00 € Vitalii Humeniuk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
14.
Máj
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88551/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Dunajská Streda
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/26/54E/1221
0,00 € Miroslav Balco Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/3094 v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/3094
0,00 € Anton Gabriška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1362 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 4A v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1362
0,00 € Ivan Bakovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
84/NLC/2021
0,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1740
0,00 € Štefan Holaza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva č. 1019/2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
1019/2021
0,00 € Poliklinika Sabinov, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/802
0,00 € Gabriela Stašková - Pedikúra,depilácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
14.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/PO/2021/0497
KV/PO/2021/0497
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Urbanová Mária
14.
Máj
2021
Opatrenie č.4
21/12/54E/1587
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Boris Švasta KOREX
14.
Máj
2021
DOHODA číslo 21/06/54E/748 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/06/54E/748
0,00 € RENTER SLOVAKIA spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/41/54E/2711 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „ Prvá pomoc“- Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zák.v znení neskorších predpisov
21/41/54E/2711
0,00 € Emma MS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1693
0,00 € Andrej Šumský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva 2021/90029/DAR uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
2021/90029/DAR
0,00 € Monokel s. r. o. Slovenské centrum dizajnu