Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1501-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Sándor Nagy - ELEKTROMONT
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
01.05.2023
0,00 € Mesto Senec Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva
75/2024
0,00 € Terézia Kružliaková Mesto Revúca
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
20/2024
0,00 € Barbora Polčíková Obec Trakovice
16. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k.ú. Lesnica, okres Stará Ľubovňa
00122/2024-DR-0080000/24-00
0,00 € Obec Lesnica Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240409_fard
0,00 € Slovenská akadémia vied Shima Kalantari Fard
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
14_2024
0,00 € Duna-hús s.r.o. Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava
16. Apríl 2024
Zmluva o dodávkach tovaru, pekárenské výrobky
10/2024
0,00 € Kalmárová Anna Materská škola, Exnárova 6, Bratislava
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2790/2024/LSR
0,00 € Agroekochem s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2625/2024/LSR
0,00 € Mária LOPUCHOVÁ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
05499/2024/OVP-11053 (264/18/2024/12)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Ján Mihalus
16. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 6761/2015/LSR-05, CRZ 2892/2024/LSR
2892/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Viera Janigová
16. Apríl 2024
Emília Blašková a spol. - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
02579/2023-PRZ0223/23-00
0,00 € Emília Blašková Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
Zmluva o odvoze a zabezpečení zhodnotenia odpadu
2024/106
0,00 € BYP s.r.o., Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
13/2024/OPS-33
0,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16. Apríl 2024
Zmluva č. 5/1000214051 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000214051
0,00 € Obec Mýtne Ludany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Apríl 2024
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-240082
20/2024
0,00 € Aricoma Systems s.r.o. Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
16. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
52-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Miroslav Bištura
16. Apríl 2024
Michal Vargovčák a spol. - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
02226/2023-PRZ0189/23-00
0,00 € Michal Vargovčák Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
Zmluva o odvoze a zabezpečení zhodnotenia odpadu
2024/107
0,00 € Medic centrum s.r.o., Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok