Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Dohoda č. 23/30/054/1206
48/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Mokrá Lúka
30. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
25/2023
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Základná škola s materskou školou
30. September 2023
Darovacia zmluva
DZ 01/2023
0,00 € Občianske združenie Mierová Pr Základná škola
30. September 2023
Darovacia zmluva
DZ 02/2023
0,00 € Občianske združenie Mierová Pr Základná škola
30. September 2023
Prednáška Zdravo, chutne, pekne!
7/2023
0,00 € Fyzická osoba Základná škola
30. September 2023
Upratovacie služby v ŠJ
8/2023
0,00 € Stena Zdenko Základná škola
30. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
EXT_076/2023
0,00 € SPP Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
EXT_077/2023
0,00 € Torreol s.r.o. Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/06468/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Dvorníky
30. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
114/2023
0,00 € Obec Lošonec Nikoleta Sitárová Bellová
30. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
115/2023
0,00 € Obec Lošonec Antónia Bellová
30. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
38/2023
0,00 € UnitedONE BB, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. September 2023
Zmluva o nájme číslo 01
NZ 01
0,00 € Základná škola, Školská 56/9, Oslany Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18384/2023
0,00 € Základná umelecká škola Jozefa Janigu - Janiga József Művészeti Alapiskola, Železničná 16, Veľký Meder Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18383/2023
0,00 € Základná škola JAK Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18380/2023
0,00 € Základná škola B.Bartóka s VJM Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2012/586
0,00 € Obec Horný Vadičov Miroslav Bieleš
30. September 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta
615/2023
0,00 € SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
32/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Malatíny
30. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 3/2022 o poskytovaní sociálnej služby
52/2023
0,00 € Juliana Halászová Obec Horné Turovce, Horné Turovce č. 22, 935 81