Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/57/2014 / 1
0,00 € Obec Moravské Lieskové Pavol Blanárik
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDO021621 Dodatok č. 5
0,00 € PRACTIMED, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO014021 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. FUJÁKOVÁ KATARÍNA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDO017521 Dodatok č. 6
0,00 € MEDICENTER PRO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PGYN003221 Dodatok č. 4
0,00 € VISSEGYN,S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21KSTA005521 Dodatok č. 13
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, N. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PGYN003021 Dodatok č. 4
0,00 € GYNBAL, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PLDO019421 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. MÁRIA HOLÁ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47KSTA004921 Dodatok č. 5
0,00 € MEDIKOZ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PLDO018121 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. JOZEF ŠKUNTA, PLD, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDD013821 Dodatok č. 5
0,00 € RUSENOVA-MED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000116362 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000116362
0,00 € CSEPELL - STAV s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
17/2024
0,00 € Kaufland SR v. o. s. Obec Okružná
22. Júl 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 21/2024
300/2024
0,00 € Obec Bziny Pšenák Ján - PS Hutirová, Beňová Lehota
22. Júl 2024
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
1366/2024
0,00 € Ing. Dušan Hanuľják - BEAN consult Obec Príbovce, č. 184, Príbovce
23. Júl 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024 - encare, s.r.o.
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024 - encare, s.r.o.
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
23. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001218-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001218-006_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Revištia
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PLDO018021 Dodatok č. 5
0,00 € MEDICSTAR, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDO021721 Dodatok č. 5
0,00 € SOLMEDIK S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO013521 Dodatok č. 6
0,00 € VIN-KO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.