Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2024/46
0,00 € Slovgram Obec Veľký Kýr
24. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-048
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-048_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Modrany
24. Júl 2024
Darovacia zmluva knižnica
Darovacia zmluva 2
0,00 € Weronika Marzena Bodnár Mielewczyk ZŠ Komenského 6, 073 01 Sobrance
24. Júl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu č. A 419/40/2013/2
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu č. A 419/40/2013/2
0,00 € Obec Čachtice Katarína Košťálová
24. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení umeleckej produkcie
130/2024
0,00 € E-Volve s.r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
24. Júl 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_172/2024
0,00 € Síthová Mária, PhDr. Mesto Topolčany
24. Júl 2024
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
205/24
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
24. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
O-93/2024
0,00 € OZ Združenie vlastníkov vodovodu "Vrútky na Kopanice" Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Júl 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 22. 04. 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 22. 04. 2024
0,00 € Jozef Grižák a manž, Stanislav Vonšák a manž., Peter Špigura a manž., Viliam Slovík a manž., Jozef Grižák, Terezia Vnenčáková, Marián Brišák, Margita Zboroňová Obec Sihelné
24. Júl 2024
Darovacia zmluva knižnica
Darovacia zmluva 1
0,00 € Mária Petrová Boledovičová ZŠ Komenského 6, 073 01 Sobrance
24. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 30.03.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.04.2023
ZML_211/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto Mesto Kysucké Nové Mesto
24. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Vojkovce
2024/96
0,00 € Mgr. Čurilla Juraj Obec Vojkovce
24. Júl 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_184/2024
0,00 € Slauková Silvia Mesto Topolčany
25. Júl 2024
Dodatok 1/2023
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Jasenov
24. Júl 2024
Smlouva o zajištění odborné specializační stáže č. 017/1/2024/150
1/017/278/2024
0,00 € Krajská zdravotní, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Júl 2024
Zmluva č. 1742024 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zmluva č. 1742024 o verejných vodovodoch a verejný
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosľ s.r.o. Obec Sihelné
24. Júl 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
328/2024
0,00 € Slovenská národná galéria Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Júl 2024
Zmluva o výpožičke č. 2024/09/VYP uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
135/2024/AXNV
0,00 € Slovenské centrum dizajnu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Júl 2024
zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe
665/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Súkromná obchodná akadémia DSA
24. Júl 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_185/2024
0,00 € Dierová Eva Mesto Topolčany