Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/12/054/123
0,00 € Zariadenie pre seniorov Prievidza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
25. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
1/2024 - Zmluva o výpožičke
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Mestské kultúrne stredisko
25. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
ZM9000026
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/49
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
24. Jún 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE
02428/2024/OSV-18306 (443/16/2024/158)
0,00 € Košický samosprávny kraj LIDWINA – Domov sociálnych služieb
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107107/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závadka
25. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
149/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ESPRIT spol. s r. o.
25. Jún 2024
Licenčná zmluva
SNM-MŽK-LZ-2024/1736
0,00 € Marek Rímsky Slovenské národné múzeum
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci k investičnej činnosti pri realizácii stavby: „HROZNOVÝ SAD, k.ú. Rača, Bratislava“ a „RINZLE, k.ú. Rača, Bratislava“
373/2024
0,00 € VI GROUP Bývanie pod lesom, s.r.o.; VI GROUP Rinzle, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
24. Jún 2024
Zmluva SPP
8/2024
0,00 € SPP, a.s. Materská škola, Gelnická 34, Bratislava
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107032/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovčica-Trubín
24. Jún 2024
Licenčná zmluva č. SVKPO-54/2024
SVKPO-54/2024
0,00 € Mgr. Mária Pitáková, PhD., Štátna vedecká knižnica v Prešove
24. Jún 2024
Zmluva o účasti na konferencii
UPN-K-2024_02587-8
0,00 € Angelika Šrámková Ústav pamäti národa
24. Jún 2024
Zmluva o spolupráci v súvislosti s realizáciou projektu ,,Welnes v regióne".
320/2024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Mesto Považská Bystrica
24. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/08/054/1
0,00 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
46/2024
0,00 € Yana Shashenko Nadácia Košického samosprávneho kraja
25. Jún 2024
Špecifikácia Služby internet:LINK č. PLI9010243901
GEN151105157501
0,00 € Slovanet a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Banská Bystrica
25. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/1171-1
0,00 € Obec Senné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Jún 2024
Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve č. 419/2010/ODDPR
145 (419/2010/ODDPR)
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Jún 2024
Rámcová servisná zmluva
22112023
0,00 € PRINTO s.r.o. Základná škola Malá Ida