Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2209
0,00 € Marta Iliašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
22.
Jún
2021
Dodatok č. k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.09.2010
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.09.2010
0,00 € Obec Rankovce, Obecný úrad Rankovce Spojená škola, Alejová 6,Košice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/31/54E/768
0,00 € Ing. Jozef Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/18/54E/918
0,00 € Daniel Klamár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
Jún
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0165-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ekologické Zdroje Energie s.r.o.
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/05/54E/1016
0,00 € Milan Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/18/54E/919
0,00 € Patrik Kmeťko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 23/2021
190010/075/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave CENT Laundry s. r. o.
22.
Jún
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR a vo vlastníctve neznámych vlastníkov
4614/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca PhDr. Olívia Sojková
22.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
73679/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medzany
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/05/54E/1011
0,00 € František Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3849
0,00 € Jaroslav Dubec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Jún
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-21-078-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
22.
Jún
2021
D O H O D A č. 21/34/012/14 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/34/012/14
0,00 € Obec Kružlová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
81009/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ihráč
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3801
0,00 € Slavomír Kohút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/25/54E/3848
0,00 € Miroslav Šimášek - MS data Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Jún
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0116-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. CYEB s.r.o.
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1214
0,00 € Matúš Jusko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Jún
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/567 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/567/TT
0,00 € Marián Matula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava