Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta 37/2023.
37/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Helena Surňáková
5. Jún 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
1 z 5.6.2023
0,00 € Obec Blatná na Ostrove Serena Nagyová, Ing.
6. Jún 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000582
0,00 € CORADO - SOAT, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA. 102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
707540/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. PD Lemešany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníc. zariadenia Strednej zdravot. školy, Moyzesova 17, 04001 Košice (v ŠJ/MŠ Povstania českého ľudu 11, Košice)
2023001291
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Mesto Košice
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu pre dôchodcov - byt č. 30 na ul. Zborovská 7
2023001306
0,00 € Horváthová Mária Mesto Košice
6. Jún 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ DISPOZIČNÉHO / REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 1338/2023
1338/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Pavla Mária Švagerková
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_123/2023
0,00 € Loebl Jaroslav Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 048 /2023
0,00 € Simona Bočková Mesto Bytča
5. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/43/054/1485
0,00 € Ing. Eleonóra Gebeová TOP FASHION second hand Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_138/2023
0,00 € Vozárová Alžbeta Mesto Myjava
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-31/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM-31/2020
0,00 € IQ Ideas Obec Horná Kráľová
6. Jún 2023
odber a likkvidácia odpadu
3/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves OLO a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
2022-0042-1180530/01
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - komunitná záhrada Agátka
493/2023
0,00 € Monika Hrubíková Mesto Trnava
6. Jún 2023
Dodatok k zmluve o realizacii diela_Nina Kohoutova 2022020
2023029
0,00 € Nina Kohoutová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
5. Jún 2023
nájomná zmluva
15/2023/TSM
0,00 € SaN spol . s.r.o. Technické služby mesta Rimavská Sobota
5. Jún 2023
Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 18. 8. 2022
č. 1 Dodatku k Zmluve
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kráľ
5. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TOR-2023/2-70-Obc
0,00 € Freshko, s.r.o., Štefan Angelovič Obec Torysa
5. Jún 2023
určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu
15/2023
0,00 € Obecný úrad Borinka OBEC Borinka