Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - VoiceOptik prístup do MPLS VPN
2004/0023-34
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
KOLZ_001/2024
0,00 € Mesto Svidník Mesto Svidník
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024050025
0,00 € Jindřich Polaček Technické služby mesta Zlaté Moravce
23. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme priestorov a inventára KD v Kysuckom Lieskovci
31/2024
0,00 € David Rajtek Obec Kysucký Lieskovec
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/0027
0,00 € Oscotá Jaroslava, Budmerice 744, 900 86 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
1116/2024
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Kočišová Emília
22. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb ROZANA - deaktivácia služieb
2024/67
0,00 € MK hlas, s.r.o. Mesto Lipany
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 00580/2024-PNZ -P40168/24.00 - Marek Maríkovec
00580/2024-PNZ -P40168/24.00
0,00 € Marek Maríkovec Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00069/2023/SZŠZA/ŠJ CU
00069/2023/SZŠZA/ŠJ CU
0,00 € Ing. Cviček Juraj Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
Zmluva o dielo - športové doplnky ihrisko
7/2024
0,00 € Športfinal, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trnava
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
224/2024
0,00 € Juan Anton Divadelný ústav
23. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1131516
0,00 € Energie 2, a. s., odštepný závod Energie 2, a. s. - Predaj elektriny a plynu, o. z. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
23. Máj 2024
Licenčná zmluva č. 20/2024
20/2024
0,00 € Michal Hudák Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
14/2024
0,00 € GA-AUDIT s.r.o. Obec Dlhá nad Váhom
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
824/BJ10/2024
0,00 € Vladka s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 08/2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 08/2024
0,00 € Mária Kucharová „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
20209769
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dubnička, Dubnička 62
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/0026
0,00 € Oscitá Jaroslava, Budmerice 744, 900 86 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
22. Máj 2024
Zmluva č. 20/PČ/2024
1067/2024
0,00 € Anna Rejdovianová Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
22. Máj 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Rolandovi Kleinovi z Kežmarku
Z 42/2024
0,00 € Roland Klein Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok