Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/35/54E/1192 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1192
0,00 € Marek Rada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17.
Máj
2021
54E Dohoda Opatrenie 4 do 2021
21/46/54E/1411
0,00 € Samuel Štefaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/26/54E/1244
0,00 € JUDr. Miloš Baranec, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/877 zo dňa 12.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých z
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/877
0,00 € Erik Hrčka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
17.
Máj
2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
SOP SR-Z/83/2021
0,00 € Ing. Matej Pisarčík Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/20/54E/685
0,00 € Marián Žúbor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/43/54E/512
0,00 € Michal Pavelka - KRTKOVANIE. EU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 január
21/26/54E/1212
0,00 € EVGENY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/22/54E/714 zo dňa 16.03.2021
21/22/54E/714
0,00 € Emília Maďarcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
17.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1241 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/03/54E/1241
0,00 € Bohdana Volková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1162
0,00 € Vladimír Šaffa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1336
0,00 € Lucia Stankovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/43/54E/531
0,00 € Judita Véghová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/26/54E/1238
0,00 € Ing. Ján Úradník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 2/EAD II.Q/OZ12/2021
3194/2021/LSR
0,00 € DREVOIMPORT s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17.
Máj
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok ku zmluve 17.12.2020
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Špeciálna základná škola, Zborov
17.
Máj
2021
Licenčná zmluva č. 3/2021, MTF STU č. 62/2021
0600/0049/21
0,00 € Ing. Marcel Kuruc, PhD.; Ing. Ivan Buranský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1148
0,00 € Judita Puľová - MP Strecha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 299-II 3-O-OZ25-2021
5408/2021/LSR
0,00 € GREEN FOREST PRODUCTION, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/42/54E/1195
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Anita Potoczká