Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o balíkovom účte
2/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. KOLO n.o.
21. Máj 2024
Rámcová dohoda - Zelenina a ovocie
ZNM-99-9/2024
0,00 € BELSPOL, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI T-Biznis Flex
338/2024/OOSS
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
139/2024/OP
0,00 € SVI SLOVAKIA s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv č. 2022001714
2024001670
0,00 € OV CORP, s.r.o. Mesto Košice
21. Máj 2024
ZMLUVA č.: 8/1000216021 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000216021
0,00 € Domkov, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000037
0,00 € Technické služby Brezno Rapčanová Veronika
21. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/202/2024
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024/000090
1/2024/000090
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Chlievany Obec Veľké Chlievany
21. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/05/059/46-1
0,00 € SECURUM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
21. Máj 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/193/2024
0,00 € Bc. Samuel Iracký Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Necpaly, okres Martin
01003/2024-OS-0140056/24.00
0,00 € Správa národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
29042024
0,00 € PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé Obec Vinohrady nad Váhom
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
140/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
190010/179/2024
0,00 € 365.bank, a.s., Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
240657-0170002610-BV
0,00 € Západoslovenská distrubučná, a. s. Obec Jacovce
21. Máj 2024
Zmluva o marketingovej spolupráci
217-2024
0,00 € Národný Trust n.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/00203/017
0,00 € SOZA Park kultúry a oddychu
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
138/2024/OP
0,00 € CHARINET Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, k. ú. Malinová, okres Prievidza
01144/2024-OV-0250036/24.00
0,00 € Obec Malinová Slovenský pozemkový fond