Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Dohoda o novácii
ŠOP SR-Z/78/2021
0,00 € Asociácia strážcov chránených území Slovenska Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1013
0,00 € Valcerová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3494
0,00 € Peter Matvija Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/616
0,00 € MAXBAG s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1029
0,00 € Krajčík Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Zmluva
ZML-2021/1-284:191006
0,00 € Outdoor Media, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/07/54E/931
0,00 € Simona Jurovatá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/16/54E/2347
0,00 € SVS Nitra, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/767
0,00 € Oľga Ištók Mazárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2444
0,00 € Mgr. Róbert Schronk, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/02/54E/959 zo dňa 14.05.2020
Dohoda o ukončení č. 20/02/54E/959
0,00 € Ladislav Hamar AUTO-MOTO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
17.
Máj
2021
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1204-2021-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ING - PRODUKT, s.r.o.
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/726
0,00 € Karička Radoslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/16/54E/2426
0,00 € ASData group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 január
21/06/54E/790
0,00 € Milan Kleiman - TPK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2434
0,00 € Marián Soviš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 1, 3A, 3B
21/23/54E/1366
0,00 € AUTOSERVIS Požeský s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/1909
0,00 € Gutek Dominik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/113
0,00 € Dirner Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2439
0,00 € Peter Seleši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra