Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o nájme
543/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Lena Malíková
30. September 2023
Zmluva o nájme
544/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Adéla Nejeschlebová
30. September 2023
230902dohodaUP23-44-054-1195_PUPN
230902
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Mníšek nad Hnilcom
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
123/2023
0,00 € TK Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
30. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
24ZVS0000078610D
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Matiašovce
30. September 2023
Zmluva o nájme
545/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Zdenka Pokovičová
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
124/2023
0,00 € Futbalový klub Bojnice Základná škola s materskou školou
30. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023
30092023
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Matiašovce
30. September 2023
Zmluva o nájme
549/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Martina Rusinková
30. September 2023
Zmluva o nájme
554/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Miroslav Valko
1. Október 2023
potraviny
SJ006/2023/ZML
0,00 € DM-MäSO A MäSOVÝROBA.S.R.O. Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202323
PS202323
0,00 € AD HOC Malacky Plavecký klub Vorvane
30. September 2023
Dodatok k Zmluve číslo A4997019 o poskytovaní verejne dostupných služieb
288/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Tornaľa
30. September 2023
Číslo zmluvy: 317033311 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
59/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Obec Nedožery - Brezany
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023
KRHZ-PO-VO-281-037/2023
0,00 € Slovenská Republika Obec Lúčka
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
60/2023
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Obec Nedožery - Brezany
1. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
202023
0,00 € Slovak Telekom Spojená škola internátna, Kysucké Nové Mesto
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202324
PS202324
0,00 € AD HOC Malacky Gundlach Automotive Solutions s.r.o.
1. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby /2013/PZS
2013/PZS
0,00 € MIOMED s.r.o. BIONERGY, a.s.
30. September 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-281-060/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená MV SR Obec Kalná Roztoka