Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA
40/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2023/3200/6309
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Djerelo s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o prenechaní hnuteľného majetku do dočasného užívania
29_3
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
21/2024
0,00 € EKOFARM Stredná odborná škola, Pruské 294
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda č 2006_23 na nákup potravín int cislo 2048_24 ukončenie
Z202404008
0,00 € FoodFactory Slovakia s. r. o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1059-05-09-Nn-2024
CRZ 2543-2024-LSR
0,00 € Dagmar Bujnová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva
36/2024
0,00 € OTTO AGROS s.r.o., Peter Macko Obec Horná Streda
19. Apríl 2024
dodatok č. 17
D2017/011-17
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Berkyová Petra
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva na poskytnutie finančného daru
Darovacia zmluva
0,00 € KDLDL s.r.o. Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/00715NC
2024/00715NC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Hudíková Anna
19. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o poskynutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPZA_DOD1_CPZA-OMP-2024/005042-002
0,00 € Ministerstvo vnútra SR J M
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
22/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Čachtice Stredná odborná škola, Pruské 294
19. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.8.2009 -zmena od 01.04.2024 v čl. V ods. 3, a v čl. XI.
101/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Meduška n.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
UVN1713531385-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
19. Apríl 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Múzeum v Kežmarku
Z 21/2024
0,00 € Múzeum v Kežmarku Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
82/2024
0,00 € Novo Nordisk Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
19. Apríl 2024
Sublicenčná zmluva
112/CVTISR/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Univerzita Komenského v Bratislave
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
093_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ivan Lehocký
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
23/2024
0,00 € AGROPENZION GRUNT Stredná odborná škola, Pruské 294
19. Apríl 2024
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa, I/66 Vaľkovňa - Šumiac“ - vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
306/1230/2024
0,00 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava