Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
ZMLUVA č.2/2023 o nájme nebytových priestorov
2/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Produkcia Doraz s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva č.4/DV/2023 o duálnom vzdelávaní pre praktické vyučovanie uzatvorená podľa §16 zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4/DV/2023
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto STAVO-KOV Žilina, s.r.o.
31. Marec 2023
Licenčná zmluva PÚSR-2/10/108/2022
SNM-BOJ-LZ-2023/522
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 00324/2023-PNZ -P40234/11.01 - Mgr. Róbert Wágner
00324/2023-PNZ -P40234/11.01
0,00 € Wágner Róbert Mgr. Slovenský pozemkový fond
31. Marec 2023
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 125/16/ZŠ
32/2023
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. HAMP, s.r.o.
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
202300251/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Mesto Prešov
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - C212, C168
5/2023 H
0,00 € Mária Nátherová, Č. Balog Obec Čierny Balog
31. Marec 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom -programalf a domáce úlohy Alfbook,
6/2023
0,00 € PCProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce
31. Marec 2023
ZMLUVA O INZERCII
12/2023
0,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava Obec Vyhne, Vyhne č. 100 966 02 Vyhne
31. Marec 2023
Dohoda o platbách-na rok 2023
171/2009
0,00 € Martin Štofčík - Neštátna zubná technika Správa majetku Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu k.ú. Brezno, okres Brezno
00252/2023-PS-0180002/23-00
0,00 € Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700534001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP domu Lehotského 6 v z. H-Probyt, s.r.o.
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK96
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK96
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 9/2022
9/2022
Doplnená
0,00 € Volejbal - muži Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100996/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Košice
31. Marec 2023
NZ HM 17/147 jednohrob TV
632/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Michal Dorotka
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovanie služieb
7/2023
0,00 € PCProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
699/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Alica Janíčková
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
16/2023
0,00 € HELIOSYS s.r.o. Obec Vojčice