Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1121075
385/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Dolný Kubín
27.
Jún
2022
DODATOK č. 2.
2
0,00 € CEFA s.r.o. Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
27.
Jún
2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0550 - predĺženie lehoty na riešenie projektu
UPJŠ - 314/2022
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1111147
D1/1111147
0,00 € Energie2,a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - predaj elektriny a plynu, o.z. Pezinské kultúrne centrum
27.
Jún
2022
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2022026
0,00 € Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota Obec Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany
27.
Jún
2022
Rámcová dohoda
121/2022/LMU
0,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
27.
Jún
2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy NP/010/2022
NP/010/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Rusovce
27.
Jún
2022
Darovacia zmluva
-
0,00 € Marta Mačasová, Miroslav Kadáš, Miroslav Čutek, František Michálek Obec Stará Bystrica
27.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
534/2021
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 102/2017
0,00 € Anna Mrenicová, Družstevná 805/92, Pliešovce Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
6865/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Materská škola - Óvoda, Školská 1260/4, Tornaľa
27.
Jún
2022
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
OPEVS/VZP/ NP/ PARTNER / ŠRO
0,00 € Prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 18/2022 uzatvorená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
49/2022/ŠVPS/RMT-18/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin MVDr. Peter Rišica
27.
Jún
2022
Hromadná licenčná zmluva
20/2022
0,00 € SOZA MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
27.
Jún
2022
Poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so zákonom zákona č. 92/2022 Z.z. o opatreniach v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
738/BC00/2022
0,00 € m&j solutions s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1/2022 Zmluvy č. NZB 03/2021
Dodatok č. 1/2022 Zmluvy č. NZB 03/2021
0,00 € Ján Matuš Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
27.
Jún
2022
Prenechanie bytu do užívania
521/2022
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
27.
Jún
2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0490
APVV-17-0490-D1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
396/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
27.
Jún
2022
zmluva o uskutočnení umeleckých činností
22500105
0,00 € RNDr. Žofia Schewczuková K 13 - Košické kultúrne centrá