Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2024
Kolektívna zmluva 2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu č. 78 pri ÚVSK SAV, v. v. i. (zastúpená predsedom ZO) Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
4. December 2023
Dohoda
23/35/010/97
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Udavské
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/32-1
0,00 € OSP JAMNÍK r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
18-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MAGAS, s.r.o.
5. December 2023
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
3212/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky JUMP soft a.s. a AXON PRO, s.r.o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2023_NB48
Dodatok č. 1 k NZ 1/2023_NB48
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Bc. Klaudia Pešlová a Ľubomír Pešl, Športová 502/36-10, 972 11 Lazany
5. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru
2023027
0,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 2023001800
2023003054
0,00 € Sedlák Dušan, Ing. Mesto Košice
4. December 2023
COOPERATION AGREEMENT
Z/2023/2953/XIII/PRIF/OVVP
0,00 € Masaryk University Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. December 2023
Dodatok č. 2 k DOHODE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY MEDZI PRIJÍMATEĽOM GRANTU ERASMUS+ A ÚČASTNÍKOM MOBILITY
Dodatok č. 2 k projektu č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000118822
0,00 € Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Alžbeta Zelmanová
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
771/2023
0,00 € Mesto Dolný Kubín Stredoslovenská distribučná, a.s.
4. December 2023
Čiastková zmluva na zabezpečenie dodávky a správy elektronických kariet
40/2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232068
0,00 € encare, s.r.o. Obec Dolné Otrokovce
5. December 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo
ZM-KO-OD-20-0205_ZoD
0,00 € KOSIT a.s. Štefanovce
5. December 2023
Dodatok č. 22
D2011/071-22
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Vojtek Jaroslav
5. December 2023
Zmluva o nájme Garáže č.12 -Františkánska 24
539/2023
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Dagmara Lakatošová, Mário Lakatoš
4. December 2023
Grant Agreement Project 101122498 - 22-EU-TG-RIS COMEX 2
2172/CD00/2023
0,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Memorandum o spolupráci pri vykonávaní audítorských činností
47/2023
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vládneho auditu
4. December 2023
Zmluva o výpožičke HNM-ZV-7/2023
Zmluva o výpožičke HNM-ZV-7/2023
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Tribečské múzeum v Topoľčanoch
4. December 2023
Zmluva č.: JS/2023/M/03780/HK
NN_028/2023
0,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Mesto Bytča