Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2022
Dodatok k DoC-tranz.
0040741101
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CARBOSPED, spol. s r.o.
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/05/54E/20
0,00 € KANGO, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
ST-10/2022-31
0,00 € Mgr. Nikola Rapčová SLOVAKIA TRAVEL
28.
Január
2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2022
Spr. 2026/22
0,00 € Okresný súd Malacky ZO OZJ pri OS MA
27.
Január
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/17/012/1
0,00 € Obec Branovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Január
2022
Dodatok k DoC-vývoz
0012009902
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CARBOSPED, spol. s r.o.
28.
Január
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
45/2022
0,00 € Vrzgulová Alžbeta Divadelný ústav
27.
Január
2022
Dodatok k DoC-dovoz
0012015801
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
27.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/35/54E/59
0,00 € Silvia Marcinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2022/1-61:191006
0,00 € Základná škola, Nábrežie mládeže, Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MS/140/2021-180
MS/159/2021-180
0,00 € ATELIERLO, s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti SR
27.
Január
2022
Dohoda o cene-tranz.
0000407449
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
28.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-798001840075
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Predmier
28.
Január
2022
Z M L U V A č. 5/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2022/ŠVPS/RNM/5/2022
0,00 € MVDr. Jana Čičalová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
28.
Január
2022
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa OR PZ Žiar nad Hronom
CPBB_ZM_001-2022_2022
0,00 € OZ bojové športy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
Január
2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B119411
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
27.
Január
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/012/14
0,00 € Obec Udavské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27.
Január
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby - ústredie úrad
22/10/054/20
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27.
Január
2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1/2022/Z
0,00 € Oravský futbalový zväz so sídlom v Dolnom Kubíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
27.
Január
2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B119410
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.