Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2023
Kúpna zmluva
7/2023
0,00 € Božena Salajková, Peter Šimutka, Elena Šimutková, Zdenka Feniková, Silvia Dančová, Richard Vlžák, Ing. Ján Vlžák, Tibor Zemenčík Obec Vasiľov
4. Jún 2023
Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejne kanalizácie
28/2023
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Parchovany
4. Jún 2023
Zmluva poskytnutí služieb - ŠvP
12/2023
0,00 € KRÁLIKY, spol. s r.o. - PENZION HOREC Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
4. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2023 o nájme nebytových priestorov
41/2023
0,00 € Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Tanečný klub Bombers dancers
4. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/00203/013
0,00 € SOZA Park kultúry a oddychu
4. Jún 2023
Darovacia zmluva
2023/015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Gerlachov
4. Jún 2023
Zmluva o prenájme
2023/23
0,00 € Obec Kaľava Ján Saksa
4. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
2023/KP/59
0,00 € Pezinské kultúrne centrum Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M.R.Štefánika 9, Pezinok
4. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2023
KK/2023/kultúra č.12 - projekty
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M.R.Štefánika 9, Pezinok
4. Jún 2023
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Lúčka
9/L/2006
0,00 € Brantner Obec Lúčka
4. Jún 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2023
0,00 € SHR Tomáš Kušík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Jún 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
14/2023
0,00 € Základná škola Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
4. Jún 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
15/2023
0,00 € Základná škola Školská 235/10, Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
4. Jún 2023
DODATOK č.2 K zmluve o poskytovaní služieb
16/2023
0,00 € Gymnázium Považská Bystrica Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
4. Jún 2023
DODATOK č. 2 k zmluve o poskytnutí služby
6/2023
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Zariadenie pre seniorov
4. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20230401
14/6/2023
0,00 € Ing. Richard Soporský Obec Petkovce
4. Jún 2023
Kúpna zmluva
5/2023
Doplnená
0,00 € František Kotúľ, Marta Zemenčíková, Stanislav Kotúľ, Miroslav Kotúľ, Rudolf Kotúľ Obec Vasiľov
4. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-188/2023
20,32 € Ján DERJÁN Ministerstvo obrany SR
4. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-189/2023
29,08 € Ján BODNÁR Ministerstvo obrany SR
4. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
9 /Zv/2023/1
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. ZUŠ EXNÁROVA