Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Jún
2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 11/OFaR/2021
D 11/OFaR/2021
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 09-2019-OLH
ZMLUVA č. 09-2019-OLH
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Mária Krchňavá
15.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA č. 0582/2020 zo dňa 17.9.2020
0364/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3756
0,00 € Tibor Gaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001618-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001618-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Vrútky
15.
Jún
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/797
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Anna Jančíková - ANJA CENTRUM
15.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1641
0,00 € Jakub Straka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí služieb 9/2021
9/2021
0,00 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Centrum pre deti a rodiny Istebné
15.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL č. 783174 (HiPERFORM) č. 0960/2018 zo dňa 9.10.2018
0366/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9929756439
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Odborné učilište, Liptovský Mikuláš
16.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3823
0,00 € David Unger Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1063
0,00 € Base One s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTA003521
0,00 € KOMPLEXNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1164
0,00 € Mareková Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
15.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL č. 737417 (R3- PowerUP) č. 0631/2018 zo dňa 19.07.2018
0367/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NKUP000511 Dodatok č. 16
0,00 € KÚPELE NIMNICA A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3444
0,00 € Štefan Romaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1469
0,00 € Rudolf Gonda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
BA-1031020/2021
0,00 € Sociálna poisťovňa, ústredie
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06NSP2000418 Dodatok č. 26
0,00 € NEMOCNICA AGEL KOMÁRNO S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.