Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2023/0283 - Oprava diaľničného mosta ev. č. D2 - 069 Sekule, pravý most
DZM/2023/0283/0001
-42 414,39 € SPOLEČNOST STAVBY SR - SEKULE (vedúci člen: STAVBY SR group s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení odbor.praxe študentov
007/2024
0,00 € SSOŠ podnikania Základná škola s materskou školou, Štefanov 329
24. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva č.VP/24/06256/002
28/2024
0,00 € SOZA Obec Hontianska Vrbica
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku číslo P 02/2024
číslo P 02/2024
0,00 € Ing. Ladislav Matuška Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
24. Máj 2024
Zmluva č. 25/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
292024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kráľová pri Senci Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/28/19B/1-1
0,00 € Obecné služby Polhora, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 0701/0019/24
0701/0019/24
0,00 € AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2024/1
2/2024
0,00 € Základná škola Hruštín Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody 1575/16, Dolný Kubín
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
11/05/2024
0,00 € OZ Súbor mažoretiek ELLČAČA Dom kultúry v Čadci
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
124_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mikulecká Simona
24. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/9/2024/Z
621/9/2024/Z
0,00 € Beskyd Orava spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
RA-SNCA/20210208
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 5/2024 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 5/2024
0,00 € Poľovnícke združenie Lysý vrch Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svidník
24. Máj 2024
PHM cestmajsterstvo Stakčín
2-4200/02ZMR/2024
0,00 € Marián Buraľ s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
24. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 640/18/2024/Z
640/18/2024/Z
0,00 € ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60115/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Tomáš Krupa
24. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3/2024
42024
0,00 € Pohronské osvetové stredisko Špeciálna základná škola, Žiar nad Hronom
24. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľnej činnosti
13/2024
0,00 € Frederik Hudec Obec Kuklov
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 06/2024/PZS
06/2024/PZS
0,00 € Be-soft a.s. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243435
4977/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.