Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
2023ED
840,00 € Emil Drahuta Obec Zubák
4. December 2023
Darovacia zmluva
2684/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Brigita Pohlyová
4. December 2023
Darovacia zmluva
2399/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Durániová
4. December 2023
Darovacia zmluva
2685/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zlata Andrášová
4. December 2023
Darovacia zmluva
2400/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Helena Slivovská
4. December 2023
Darovacia zmluva
2341/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. František Spišák
4. December 2023
Darovacia zmluva
2401/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky PaedDr. Janka Slobodová
4. December 2023
Darovacia zmluva
2336/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Ľubica Kudlová
4. December 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 4284/2023
4284/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Katarína Císarová
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071CLS3
1447/2023
180 858,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Zvolen
4. December 2023
Darovacia zmluva
2342/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Margita Spišáková
4. December 2023
Darovacia zmluva
2402/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Dluhá
4. December 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1749/2022
Doplnená
280 673,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zborov
4. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3507/2023
55 485,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
4. December 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1902/1.1/080
4470/2023
388 133,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
4. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022
4462/2023
398 299,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
4. December 2023
Darovacia zmluva
2403/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kamila Polomská
4. December 2023
Darovacia zmluva
2404/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Štefko
4. December 2023
Darovacia zmluva
2337/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Chomo
4. December 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1802/3.1/043
4471/2023
153 662,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Salka