Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
21/42/054/773
5 625,60 € SWISS SteMa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7562/2021-950
13 245,00 € M&M Solutions, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123276_Z
42 021,71 € Š-live s.r.o Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/31/054/687
3 300,00 € Roland Szűcs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
November
2021
DODATOK č. I312031W78901D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031W78901D01
58 541,71 € localhost, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/31/054/684
3 300,00 € ARSI-RS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/133
3 535,28 € Grand Bar Plus, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123280_Z
37 800,00 € SERVISUJEM, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122519_Z
2 868,00 € SERVISUJEM, s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/16/054/120
3 700,00 € CDÚ - centrum daní a účtovníctva s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
November
2021
Oprava rozvodov potrubia, výmena čerpadiel a armatúr ústredného kúrenia
743/CVTISR/2021
9 684,22 € Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
29.
November
2021
Zmluva o dielo č. SOI/2021/19
SOI/2021/19
0,00 € FAJSI, s.r.o, Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/24/54E/1007
0,00 € Miriama Chamajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29.
November
2021
ZMLUVA O REGISTRÁCII A SPRÁVE DOMÉNY
199/2021
31,87 € SWAN, a.s. Národné osvetové centrum
29.
November
2021
Zmluva o úverovom rámci
ZM/2021/0473
50 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123210_Z
3 117,80 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné lesnícke centrum
29.
November
2021
Licenčná zmluva o udelení licencie na použitie na zvukových záznamov a na ich rozširovanie na CD nosičoch
ZM1007472
165,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Hudobný fond
29.
November
2021
Zmluva o spolupráci
ZM1007468
7 700,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Miešaný spevácky zbor "TECHNIK AKADEMIK"
29.
November
2021
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme hudobného nástroja zo dňa 30.11.2004
ZM1000069_2
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Základná umelecká škola Exnárova 6
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2659
0,00 € Anton Sebinko AS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky