Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č.1-2024_2024
IVES_ ZM_B-2024-00008_2024
0,00 € ARENIT s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
15. Apríl 2024
Zmluva č. SAMRS/309/563/2024 o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
19/4/2024-SAMRS
5 000,00 € BEED s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. Apríl 2024
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
06/2024
1,00 € Packeta Slovakia, s. r. o. Obec Horné Orešany
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. UVTOS-00865/34-SU-2024 - „Dodávka olepovačky hrán“
UVTOS-00865/34-SU-2024
43 200,00 € WOOD - B s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242596_Z
8 050,00 € Altrinia s. r. o. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Mandátna zmluva - VO - stavebný dozor Prístavba MŠ
202408
10 200,00 € Kontrol STAV, s.r.o. Obec Ľubovec
15. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
0,00 € Marek Kováč Obec Belá nad Cirochou
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Ladislav Bogár
280320242
360,00 € Ladislav Bogár Trhoviská Ružinov, s.r.o.
15. Apríl 2024
kúpna zmluva č. 03891
16/2024
0,00 € AFEED, a.s. , slovenská organizačná zložka Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242408_Z
3 564,00 € RUBBEX s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 07/2024
PL/2024/00002-7
36,60 € ZELEX s. r. o. "PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
15. Apríl 2024
Zmluva o zájazde
Z2024-01
12 575,00 € Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. Súkromná stredná odborná škola ekonomická Košická akadémia
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
643/BJ10/2024
0,00 € Inreja s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
15. Apríl 2024
SERVISNÁ A MATERIÁLOVÁ ZMLUVA
2024006
0,00 € WAY-COPY . s.r.o. Základná škola Milana Mravca, Raková 950
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. MS/73/2024-46 na nákup potravín pre Inštitút vzdelávania na rok 2024
MS/73/2024-46
3 910,00 € Pekáreň Podhorie s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
655/BJ10/2024
0,00 € MITRU, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242433_Z
480,00 € SLOVAKIA TEX s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č 85/2024/TANAP
85/2024/TANAP
86 271,00 € ZAHIRA, s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie dokumentácie: "Projekt " telocvičňa II. Základná škola""
IZ 032/24/047/24
22 200,00 € Čomor Achitekt, s.r.o. Mesto Vrbové
15. Apríl 2024
Dodatok ku KZ 24420016
Dodatok č.1 KZ č.24420016
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Lenzing Aktiengesellschaft