Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-81523
TvU-2023-ŠD-81523
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Polivčaková Natália
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-37023
TvU-2023-ŠD-37023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Yushkevich Evgeni
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-18823
TvU-2023-ŠD-18823
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Alekseev Dmitrii
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-112323
TvU-2023-ŠD-112323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Konkoľová Simona
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-93923
TvU-2023-ŠD-93923
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Manková Liliana
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-72823
TvU-2023-ŠD-72823
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Michliková Kristína
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-9123
TvU-2023-ŠD-9123
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Nagaiko Lidiya
2. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/21
0,00 € Obec Borčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
1. Október 2023
Prenájom učebne
16/Zml/23
1 015,00 € Základná škola Kulíškova International House Bratislava
1. Október 2023
Prenájom učebne a tanečnej miestnosti
17/Zml/23
380,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie Krúžky v š
1. Október 2023
Prenájom učebne
18/Zml/23
173,00 € Základná škola Kulíškova ŠtudujAjTyIT s.r.o.
1. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Materská škola, Markušovce 739
Z/09/2023
536,77 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
1. Október 2023
Poistná zmluva
21/9/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Petkovce
1. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190063336
38,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupu Obec Budiná
2. Október 2023
Poistná zmluva
23/2023
30,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Litava
2. Október 2023
Poistná Zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu
P 32023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Október 2023
Sada štandardov 3H
ZM-35-23-1-00531-04310
2 655,60 € CANBERRA - PACKARD, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o dielo
4661518/2023
70 600,62 € STABIL , spol.s r.o. TRANSPETROL, a. s.
2. Október 2023
Zmluva na nákup mediálneho priestoru
ST-184/2023
151 989,60 € UNIMEDIA, s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
1. Október 2023
Poistná zmluva č. 11-419646 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
90/2023
132,24 € Union poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove