Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
SEMaI-1336-10/2023
1 772,00 € GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
SEMaI-1337-11/2023
5 518,00 € GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
581/2023
3,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
582/2023
1,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
4. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313785_Z
6 099,00 € GIEGO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NAJ_011/2023
3 300,00 € Sladučké ovocie s.r.o. Mesto Bojnice
4. December 2023
duálne vzdelávanie
02/2023
0,00 € Magna PT s.r.o. SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZoS/1/2023
0,00 € Kids Fun Academy o.z. Obec Nemešany
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504062300, uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: DESIGN CENTER Jarovce.
286504062300/1
0,00 € DCJ, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. December 2023
Klimatizácia priestorov ZŠ Rajčianska
59/2023
20 088,00 € BASSO Air s. r. o. Základná škola
4. December 2023
Nájomná zmluva
28/2023
37,00 € Základná škola s materskou školou Centrum gymnastických športov Prievidza
4. December 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo
0,00 € DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Obec Horná Mičiná
4. December 2023
Výmena okien na prízemí obecného úradu.
32/2023
4 400,68 € RAEL, s.r.o. Obec Rimavská Baňa
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01220
2023-1127-FIN
2 200,00 € Beart production sk s.r.o Bratislavský samosprávny kraj
4. December 2023
dohoda o finančnom vysporiadaní
1455/11/2023/TV
2 148,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
Zmluva č. 8/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
98/2023
2 000,00 € Pre LOGOS, o.z. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva o nájme
217/2023
580,10 € ANDYLUZIA,s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
4. December 2023
Rámcová zmluva
92/2023
8 000,00 € IT Education s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
4. December 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (drevo - veľké technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3209/2023
210 610,08 € Felder Slovensko, s.r.o. Mesto Nitra
4. December 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (drevo - malé technológie a príslušenstvo) - Kreatívne centrum Nitra
3210/2023
18 815,62 € Felder Slovensko, s.r.o. Mesto Nitra