Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/33/54E/1612
0,00 € Dušan Chebeň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o Virtuálnom členstve v Inkubačnom programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich
749/2021/IP
0,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2349
0,00 € Matúš Ždanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - kapitálové výdavky
688/BC00/2021
12 500,00 € Banskobystrický kraj Turizmus Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
November
2021
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Hovädzie mäso vrátane vnútorností III“
ÚVTOSaÚVV-nh-69-12/36-2021
27 512,90 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
29.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku č. 20/44/54E/1451
0,00 € Erik Kovačič - Hokej Servis #73 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29.
November
2021
Kúpna zmluva
KRUB-131/2021
19 000,00 € Winmed s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-140-02118
21-140-02118
5 650,00 € Občianske združenie STEP ART Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Dohody č.20/37/54E/2666 zo dňa 12.05.2020
Dohoda o ukončení Dohody č.20/37/54E/2666 zo dňa 12.05.2020
0,00 € Marek Hermel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
November
2021
Zmluva č. 0003/2021/12 o poskytovaní služieb spojených so zálohovaním a o poskytovaní priestoru na zálohovanie na vzdialených serveroch KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
0003/2021/12
360,00 € KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. Spojená škola, Chminianske Jakubovany
30.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/44/54E/1655
0,00 € Adam Mikula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/03/54E/464 zo dňa 23.02.2021
21/03/54E/464
0,00 € Straková Dorota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122416_Z
16 800,00 € LINDAX, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122406_Z
17 400,00 € LINDAX, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
30.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7540/2021-950
4 599,00 € Tuzex band s. r. o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
30.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/18/54E/1042
0,00 € Roman Hodál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1343
0,00 € Andrea Karasková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2436
0,00 € Marek Gunda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
30.
November
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/10/54E/790
DOHODA o ukončení Dohody 21/10/54E/790
0,00 € Peter Kožuch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/10/54E/1044
0,00 € Peter Kožuch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom