Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
bez
7 919,75 € Občianske združenie pri SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
24. Máj 2024
Nájomná zmluva číslo 1/2024
1/2024
0,00 € Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
24. Máj 2024
Zmluva o dielo č. ZoD 001/2024
001/2024
7 932,74 € Interior Ceramic s.r.o., Malanta 589/A, Nitrianske Hrnčiarovce Obec Kolíňany, Nám.L.A.Aranya č.528, 951 78 Kolíňany
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/35/54X/7
6 178,02 € PHHE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243723_Z
603,32 € Amplia s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 93/2024 - časť III. Fólie na okná
93/2024
777,60 € Okienkovo s.r.o. Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 92/2024 - časť I. Žalúzie
92/2024
4 416,00 € Okienkovo s.r.o Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/14
6 251,52 € KB market s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Máj 2024
Mandátna zmluva
11/2024
0,00 € Viliam Molnár Obec Kokošovce
24. Máj 2024
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
DBR/01/05/2024
1 000,00 € Viliam Molnár Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
24. Máj 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
040/2024/TVK
2 500,00 € DNI SIHOTE TRENČÍN o.z. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
876/BJ10/2024
0,00 € UVR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0556 o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2024/0556
800,00 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0555 o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2024/0555
600,00 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243824_Z
1 884,00 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
875/BJ10/2024
0,00 € Sisi Rent, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 2609/2023/ŽoNFP
č. 2609/2023/ŽoNFP
4 500,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Banská Belá
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 60/2023/ŽoNFP - INSUCCOR
89/2023/27
3 000,00 € INSUCCOR s.r.o. Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota - Rimaszombat
24. Máj 2024
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK č.2024/69821
2024/69821
1 290,00 € Stefan Petković Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24. Máj 2024
Zmluva_sluzby_charitativna reklama_Business Inspirations_sro_BA
Z-214/2024-10
300,00 € Business Inspirations, s.r.o. OLÚP, n. o. Predná Hora