Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700637
224,30 € BC. MIROSLAVA DURKAJOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2024
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Duplín
17. Júl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 832/2020/ODDIPVP
832/2020/ODDIPVP
39 592,00 € regec+vrbová architekti s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240600279
310,21 € IVAN TÓTH TOP - PLUMBING Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
8
9 994,00 € TERISTAV s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie
17. Júl 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/01/19B/22-1
0,00 € Aquaunion, s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
0962024
0,00 € MEDSIL s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1241000018
588,17 € RW CONSULTING S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-89
ZML_149/2024
121 790,00 € Fond na podporu športu Mesto Myjava
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1244300038
997,98 € B&M BEAUTY S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1244700036
513,04 € TERRA ALMAS, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243200178
830,08 € LUBOR NOVÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100765
1 126,75 € LAURA FULJEROVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/39/054/352
847,62 € G&F Elektro s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242800187
428,38 € SAMUEL ŠUBÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1266/BJ10/2024
0,00 € Ján Csőlle Ministerstvo dopravy SR
17. Júl 2024
Dodatok č. 1 - Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávky potravín
Dodatok č. 1 - Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávky potravín
0,00 € HORTON SK, s.r.o. Dom pokojnej staroby n.o., Gbely
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300615
578,35 € JOZEF KATUŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240600283
1 561,25 € IMRICH MAJOROŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Z M L U V A č. 1080/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu programu Zachráňme kultúrne pamiatky NSK
1080/2024
4 459,00 € Lefantovský malý kaštieľ Nitriansky samosprávny kraj