Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Navýšenie cien za jednotlivé druhy
350/Dod č. 2 k Zm.č. 320/ovocie a zelenina/2023/PTU
3 267,58 € N&J-DOS s.r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
2. Jún 2023
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/CDX9/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CDX9/ZoVPBA
0,00 € Felix Trnava (občianske združenie) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2023
zmluva o dielo Projekt riešenia dažďových vôd a zelene
151/2023
69 400,19 € PK Digital s. r. o. MESTO LEOPOLDOV
2. Jún 2023
Zmluva o Dielo na stavbu HMC-Drobná architektúra
ZoD1/2023
44 856,74 € ZEBRA STUDIO s.r.o. Obec Polomka
2. Jún 2023
Zmluva na nákup mediálneho priestoru
ST-111/2013
32 280,00 € ZEBRA STUDIO s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 75/2023/OVaR Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
1429/2023
164 506,66 € Pro exteriér Mesto Nitra
2. Jún 2023
Zabezpečenie a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
-CRZ-
1 440,00 € Edusteps o.z. ZŠ s MŠ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1122/BC00/2023
0,00 € Ing. Ján Gibľák Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1094/BC00/2023
0,00 € Dudok s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0333
2023/0333
2 000,00 € ŽiTo v SÝPKE Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 102/2023/HAPn
0,00 € PostCafe Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 103/2023/HAPn
0,00 € PostCafe Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva č. 935/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
935/2023/ODDDO
1 000,00 € Futbalový klub MFK Detva - mládež Banskobystrický samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak.
-CRZ-
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. ZŠ J.G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 903 01 Senec
2. Jún 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
-CRZ-
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky SOŠ dopravná
2. Jún 2023
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
-CRZ-
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky SOŠ dopravná
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
14/2023
56 446,30 € Carbon Trade s.r.o. Obec Turčianske Jaseno
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 14.08.2015
23060202 - 1
300,00 € FIRST CENTRUM, s.r.o. Mesto Šaštín-Stráže
3. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
ENT_001/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Slanec
2. Jún 2023
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
040/2023
3 906,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine