Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/08/059/17
8 357,16 € Monika Šmatláneková - SHScentrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/46/054/433
3 300,00 € DAJOMAL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122429_Z
21 480,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/17/054/248
3 300,00 € VIMONT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
November
2021
Poistná zmluva číslo 1110020763
05.5-48-2021
10 746,00 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Verejné prístavy, a. s.
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/40/054/231
3 300,00 € MAJSTRI ZRUBOV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/40/054/217
3 652,12 € Daša Kalmanová - KAMAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123315_Z
439,00 € Pixel Print s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2432
0,00 € Ján Zuberský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
2021_MPC_GR_037
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
29.
November
2021
Zmluva o výkone správy č. 001-3-2021-ZoVSBD
001-3-2021-ZoVSBD
0,00 € Správca bytových domov s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AWH6
117 895,00 € KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
21/38/054/283
5 306,28 € LUPA consulting, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/20/54E/782
0,00 € Peter Duraj ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 173/2021 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
13899/2021-M_ODPD
10 600,00 € ÚSVIT - ML Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
146/2021-2060-4233-AXJ1
140 715,75 € Produkcia Doraz, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/40/54E/1373
0,00 € Patrik Siladi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2021
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/958 zo dňa 29.04.2020
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/958 zo dňa 29.04.2020
0,00 € Róbert Graclík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2969
0,00 € Róbert Graclík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-410-01890
21-410-01890
9 000,00 € Dunszt Fond na podporu kultury narodnostnych mensin