Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
3372305
1 014,00 € SK1 Logimac s.r.o Mesto Piešťany
7. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
3382305
3 315,00 € SK1 Logimac s.r.o. Mesto Piešťany
7. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/12/19B/81
23 106,66 € LIGADO s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033849
181,27 € ADRESA s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
Z131/2023-22
9 900,00 € Rastislav Chynoranský Slovenská národná galéria
7. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
349/2023/OŠK
0,00 € KALINA, Tisinec 65, 091 01, Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
7. December 2023
Zmluva o dielo
1077/ÚKO/2023
1 560,00 € Slepacibujon s.r.o. Slovenské národné divadlo
7. December 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-12
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-12
0,00 € Fond na podporu športu Trnavský samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
ZML/0054/2023
2 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Obec Veličná
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
28/2023
0,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Obec Rybany
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.37/2023/SŠ
37/2023/SŠ
0,00 € DANCE AGENCY FREEZE s.r.o. Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
7. December 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo_2_2023
53 922,75 € HA invest s.r.o. Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
7. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313916_Z
2 427,95 € Techfun s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
7. December 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
1875/2023
0,00 € Jana Mikušová - KVETY Slovenská pošta, a. s.
7. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zo dňa 6.12.2023
0,00 € IDS Východ, s.r.o. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
7. December 2023
Zmluva o dielo
40/2023
103 276,38 € Liprox s.r.o Obec Koromľa, Koromľa 172
7. December 2023
Zmluva o reklame a propagácii
-
6 000,00 € BK Patrioti Levice s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/35/19B/11-2
0,00 € Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7. December 2023
Kúpna zmluva
40/2023
45 171,00 € Auto Project s.r.o. Bajkalská 45 G, Bratislava Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
Z151/2023-151
4 200,00 € Hikemates s.r.o. Slovenská národná galéria