Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/41/54E/2722 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
D O H O D A číslo: 21/41/54E/2722 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
0,00 € Bejform s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1250
1734_Dohoda
0,00 € Juliana Bartuš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
12.
Máj
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/1096
0,00 € Šarkőzi Ondrej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
Máj
2021
Dohoda o skončení dohody
21/39/54E/57-S
0,00 € Marián Bičej ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/39/54E/452
0,00 € Marián Bičej ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/13/54E/1588
0,00 € Jakub Šedivý, DiS. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/10/54E/748
0,00 € Miroslava Matejkovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11.
Máj
2021
DOHODA číslo: 21/31/54E/652 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/31/54E/652
0,00 € Filip Balciar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/20/54E/669
0,00 € Patrik Gejdoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
11.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/1787
0,00 € Mária Cinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/3017
0,00 € Juraj Sochuľák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11.
Máj
2021
Dohoda 21/34/53g/12 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/12
16 299,58 € Obecný podnik Beloveža s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2087
0,00 € Lakatošová Silvia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/2474 zo dňa 22.12.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/2474
0,00 € Jesika Mazínyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/975
0,00 € Jesika Mazínyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/44/54E/1399
0,00 € Bc. Maroš Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
12.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2413
0,00 € Matej Bačinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
12.
Máj
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 20/16/54E/5192 zo dňa 25.09.2020
20/16/54E/5192
0,00 € Matej Bačinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
11.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1228
0,00 € Matej Vlk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/2885
0,00 € Miroslava Tomečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice