Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
športová súťaž KK Midicool
2024/0383
1 320,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Základná škola s materskou školou, Studienka 222
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov RKC v PD Benevolis o.z. 24.05.2024
6/2024
105,00 € BENEVOLIS, o.z. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02776
24-132-02776
2 000,00 € LUCIDUS TONALIS Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/05/19B/16-1
0,00 € Localhand, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243661_Z
37 798,80 € VHM Corp s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
144/2024/OP
0,00 € Freetech-digital s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Dodatok k poistnej zmluve
150/2024
1 520,17 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
21. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1005/IX/LF/SS
0,00 € Nemocnica BORY, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243731_Z
563,99 € LIsyst s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2024
Zmluva č. 3/1000216073 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000216073
0,00 € NB SERVICES s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/19-1
0,00 € P&M house, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
148/2024/OP
0,00 € Family PC, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/24/19B/8
53 548,40 € FOXXX GROUP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/24/19B/3-1
0,00 € FOXXX GROUP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243678_Z
2 500,00 € Tomáš Huňady Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
21. Máj 2024
Objednávka – Správa webu a webhosting vraji.sk
21.5.2024
1 200,00 € Targeters s.r.o. Slovenský raj & Spiš
21. Máj 2024
Zmluva o reklame
11/2024
0,00 € Building Construction Slovakia, s.r.o. Spojená škola internátna, Prievidza
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243739_Z
28 197,94 € Up Déjeuner, s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/13-1
0,00 € Stavebný sociálny podnik s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/8-1
0,00 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom