Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
Zmluva o zabezpečení letného pobytu, 4/2024
7 870,00 € Cestovná kancelária GEMKO - TEKO spol. s r. o., Centrum pre deti a rodiny Kremnica
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácnosti
Zmluva č. 43 24 01
0,00 € Brantner Gemer, s.r.o. Obec Veľký Blh
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezbečným odpadom v domácnosti
05 24 02
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerský Sad
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácností
82 24 01
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Včelince
16. Júl 2024
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
772401
0,00 € Brantner Gemer s.r.o Obec Neporadza
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácnosti
182402
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemer
15. Júl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek KO 202102
2
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemer
15. Júl 2024
zmluva o nájme plochy na reklamné účely
OBZ_029/2024
300,00 € Brantner Gemer, s.r.o. Obec Heľpa
16. Júl 2024
zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácnosti
782401
0,00 € Brantner Gemer s.r.o Obec Neporadza
15. Júl 2024
Rámcová dohoda
Z20245655_Z
27 390,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice
15. Júl 2024
Rámcová dohoda
Z20245657_Z
24 890,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice
15. Júl 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Dodávka potravín rôzneho druhu"
781/2024
17 044,98 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Slniečko
15. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
306/257/2024/ZZ
996 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Stred 49/14, 15, 16, 17, 18, 19, Považská Bystrica, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
15. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 01990/2024 - mrazené múčne výrobky
49/2024
0,00 € CHRIEN Centrum sociálnych služieb ANIMA
15. Júl 2024
ZoZVB k.ú. Oreské - CKN 790/1, CKN 790/4
514/2024/DZ/PU/ZML
0,00 € AT ABOV spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK, TS, NNK"
22/MAJ/HLZ/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Stará Turá
15. Júl 2024
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK, TS, NNK"
24/MAJ/HLZ/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Stará Turá
15. Júl 2024
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá - kabelizácia V445 a V357 - VNK, TS, DT, NNK"
23/MAJ/HLZ/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Stará Turá
15. Júl 2024
Dodatok č.6
457/2024
13 038 259,09 € Základná škola MESTO DETVA
15. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2017/01559
8,30 € RABČAN obecné služby Ratičáková Helena