Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dokumentárne večery Ludwiga Bagina/Úloha médií v 21. storočí
24/252
0,00 € Vujisicová Nikoleta Kultúrne zariadenia Petržalky
24. Máj 2024
Dodatok k zmluve o dlelo
138/2024
0,00 € Bruno Kollár - Keramika Bzenica Mesto Modra
24. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/06/19B/16
43 323,14 € MARKETERO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
DAR_007/2024
0,00 € PH Galanta s.r.o. Mesto Galanta
24. Máj 2024
Poistná zmluva 9127004821
027/2024-9127004821
287,28 € UNIQA poisťovňa a.s. Materská škola, Rožňavská 854/29, Rimavská Sobota
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01841
2024-408-FIN
3 000,00 € curae s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
18-2024
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
23/2024
16 950,00 € Procering Consult, s.r.o. Obec Trenčianske Bohuslavice
24. Máj 2024
Dohoda o urovnaní č. 9/OV/2024
619/2024
1 104 401,53 € Yunex, s.r.o. Mesto Poprad
24. Máj 2024
Zmluva o postúpení pohľadávok
O 118/2024
32 440,10 € TORESTO s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
24. Máj 2024
Zabezpečenie odbor.praxe pre študentov
006/2024
0,00 € SOŠT J.Čabelku Základná škola s materskou školou, Štefanov 329
24. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 6/2024/ŠZTT
1 724,65 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
24. Máj 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
36/2024/AH
0,00 € Barbora Krejčová Slovenské centrum dizajnu
24. Máj 2024
Zmluva o dielo - Rozšírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej
01/05/2024
320 664,08 € Kondor - SP, s.r.o., r.s.p. Obec Vyšná Šebastová
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/26/19B/16-1
0,00 € GRANIA R.S.P., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/26/19B/22-1
0,00 € GRANIA R.S.P., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Nemcovce
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243780_Z
51 695,24 € Up Déjeuner, s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
24. Máj 2024
Zmluva o dielo číslo UVVaUVTOS-00748/32-BB-2024
UVVaUVTOS-00748/32-BB-2024
11 220,00 € DTSteel s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/22/19B/7-1
0,00 € ISP security, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš