Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
č.4/2023
0,00 € Domaxion, s.r.o. Šport aréna Malacky s.r.o.
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/26/060/63-1
0,00 € ENMON APP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
4. December 2023
Zmluva o poskyt. služieb pri údržbe, tech. podpore a rozvoji inform. s
271/2023
14 400,00 € Pavol Dovičovič - Quomodo Obec Šenkvice
4. December 2023
Čiastková zmluva na zabezpečenie dodávky a správy elektronických kariet
40/2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/33-3
0,00 € CIBEKA s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. December 2023
Výpoveď nájomnej zmluvy
NZ128/2023
0,00 € Prúmyslová zóna Gbely s.r.o. Mesto Gbely
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
03/12/2023
90,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Stanislav Vlkovič
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
02/12/2023
45,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Jaroslav Závodský
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľností č. 25/2021/SMaS
3502
0,00 € BIO-BONA s. r. o. Mesto Snina, Mestský úrad Snina
4. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemkov 22/2020/SMaS
3503
0,00 € BIO-BONA s. r. o. Mesto Snina, Mestský úrad Snina
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠH - INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o.
408/2023
10 370,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o.
4. December 2023
Zmluva o nájme NP - MZŠ - HK Trnava - decemeber
407/2023
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/5-1
0,00 € Polhorec, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
4. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/32-1
0,00 € OSP JAMNÍK r.s.p. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. December 2023
Zmluva o prenájme vozidla
309/2023
266,01 € JP - AUTO RENT, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
4. December 2023
Zmluva o právnej pomoci
140/2023
0,00 € JUDr. Jaroslava Paľová, advokátka Záchranná služba Košice
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/133
50,00 € LIVE MUSIC s.r.o. Obec Suchá nad Parnou
4. December 2023
Zmuva o dielo
Zmluva o dielo_1_2023
148 410,94 € BaUstav corporation s.r.o. Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
4. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNYŽIAK
05/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, z Základná škola Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog
4. December 2023
Dohoda o využívaní a vyučtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č.3220099823
30522023
40,68 € Undercity s.r.o. Mesto Šamorín