Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/112/2024
GPKULT/112/2024
6 000,00 € Spoločnosť J. K. Mertza "Nadácia mesta Bratislavy"
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0277/2024
39 620,23 € Ulita Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/80/2024
GPKULT/80/2024
4 000,00 € QUASARS "Nadácia mesta Bratislavy"
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0280/2024
39 624,60 € KASPIAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0276/2024
39 097,44 € Občianske združenie ICHTYS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
rozšírenie nájomnej plochy
14/2024
1 916,75 € Súkromná materská škola Stredisko sociálnych služieb Petržalka
11. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 08464/2024/OK-21105 (461/15/2024/17)
123/2024
20 000,00 € Združenie umelcov Spiša Košice Región Turizmus
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb
27/2024
2 310,00 € Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, Poprad Obec Nová Lesná, J.Stilla 75, 059 86 Nová Lesná
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory
202400610/2024
5 000,00 € SLoMBA-Slovenska mountainbiková asociácia Mesto Prešov
11. Júl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/2024
150,00 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Oliver Mišalko
11. Júl 2024
Poistná zmluva - tábor
ZoD 102/2024
150,00 € Centrum voľného času, Raková 140 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
12. Júl 2024
Mandátna zmluva
27/2024
0,00 € Studnica, n.o. Obec Šišov
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 347/2024-4/4.2
8 000,00 € PO.City Audiovizuálny fond
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní príspevku pri odkázanosti fyz.osoby na pomoc inej fyzickej osoby
28/2024
504,00 € Familiaris, Ul.Kpt.Nálepku 669/105, Svit Obec Nová Lesná, J.Stilla 75, 059 86 Nová Lesná
11. Júl 2024
Zmluva č. 54-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 54-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Vzpieračský klub KOFI Trenčín Trnavský samosprávny kraj
12. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/29/54X/22
7 911,18 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
12. Júl 2024
Zmluva o dielo
43/2024
38 850,00 € Národné lesnícke centrum Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
238
0,00 € Nezábudka, n.o. Obec Bušince
11. Júl 2024
Darovacia zmluva - finančný dar
DZ zo dňa 11072024
100,00 € Martina Kováčiková - JUKOMONT, Jasová 407, 941 34 Jasová Obec Jasová , č. 303, 941 34 Jasová
11. Júl 2024
Zmluva o kultúrnom predstavení
OcUGbc-022/144/2024
270,00 € Rudolf Čerňanský - ČEKU, 946 03 Kolárovo, Komárňanská 1291/49 Obec Gbelce, Stampayho 1, 943 42 Gbelce