Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Mandátna zmluva
22/2024
4 200,00 € Milan Kapec Obec Lada
24. Jún 2024
Servisní smlouva č. 2024001/SR
III./746/2024/R
4 200,00 € JEOL (EUROPE) SAS, organizační složka Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
62/2024
0,00 € Mária Demianová DEMA Obec Poniky
24. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/45/060/153-1
0,00 € Radoslav Richnavský - RIŠO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/44
6 369,12 € Daniel Knap - KEPASA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Jún 2024
Rámcová dohoda na poskytnutie služby č.1/2024
15/2024
15 948,00 € Miroslav Dzurik obec Banské
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244951_Z
960,00 € Jana Vladárová Stavželing SŽI Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/17/054/79
1 700,00 € Milan Németh MANETH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti bezpečnosti práce č. 4/01/04
441
0,00 € Ján Donič - BOZPO Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
24. Jún 2024
Dohoda o splátkach
222024
2 000,00 € Marián Sztojka Inšpektorát práce Žilina
25. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/40/54X/15
5 883,84 € Viktória Nagyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/24/54X/11
7 911,18 € Daša Tikveš - DATEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Jún 2024
Zmluva o službách PO a BOZP
4/2024
0,00 € Ing. Miroslava Mercelová Materská škola, Š. Furdeka 1, Martin
24. Jún 2024
M A N D Á T N A Z M L U V A - stavebný dozor
č.9/2024
1 790,00 € Mgr. Miroslav Kovalík – ORIM Spojená škola, Sabinov
24. Jún 2024
Dohoda o splátkach
512024
2 000,00 € Branislav Krúpa Inšpektorát práce Žilina
24. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 20612024
Z202406004
4 414 265,44 € Tomáš Pohori Psychiatrická nemocnica Hronovce
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 509/2024
509/2024
500,00 € KST STAVBÁR Žilina Mesto Žilina
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-158-02796
24-158-02796
6 000,00 € literarnyklub.sk - občianske združenie Fond na podporu umenia
24. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 01499/2024-PNZ -P40391/24.00 - Marián Tuhársky
01499/2024-PNZ -P40391/24.00
0,00 € Marián Tuhársky Slovenský pozemkový fond
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00629 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00629
1 355,42 € Zsolt Tódor Pôdohospodárska platobná agentúra