Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1166/2024
0,00 € Viola Papp VIOLA-HOBBY OBCHOD Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244564_Z
255,00 € PUMASPED s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244562_Z
1 410,00 € Silver Tech, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
2024-099-063
82 260,00 € Sanita a technika, s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb REVEZ
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € REVEZ Nitra s.r.o. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/01/2024/PC/DNS/EU
3848/2024/LSR
16 196,76 € ELDAM s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
13. Jún 2024
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI DODÁVOK HARDVÉROVÝCH KOMPONENTOV ALEBO HARDVÉROVEJ PODPORY
DC/25/2024
8 746,80 € WDS Solutions s. r. o. DataCentrum
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244535_Z
3 440,00 € Ib-elektro s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244621_Z
1 198,80 € Ib-elektro s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244282_Z
1 270,00 € Ib-elektro s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
748/2024
3 600,00 € AK Csanda - Piterka s.r.o. Obec Močenok
14. Jún 2024
Servisná zmluva 12/6/2024
6/2024
0,00 € PreKo s.r.o. Základná škola
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244572_Z
346,97 € OFFICE STAR, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
UVVaUVTOS-02165/32-PO-2024
29 540,18 € STAV RD s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 01/2024/34
01/2024/34
50,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. MAJO RACING SCHOOL
14. Jún 2024
Zmluva o nájme reklamnej plochy č. 4/2024/41/RP
4/2024/41/RP
300,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. AG sport s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb poradenských a konzultačných - Miestne komunikácie Petrovce n/L - rekonštrukcia
014/06/2024
1 200,00 € Lenka Hujdičová Obec Petrovce nad Laborcom
14. Jún 2024
Zmluva o predvedení umeleckého výkonu
Z/2024/1254/XIV/RUK/OVV
480,00 € The ROCKIN' TWO Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
13. Jún 2024
Servisná zmluva - kontrola a opravy zariadení elektrickej požiarnickej signalizácie požiaru v prevádzke telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4 v KE
2024001921
0,00 € TOPCONTROL s.r.o. Mesto Košice
14. Jún 2024
RD
141/SCŽSK/2024
43 680,00 € Metrostav DS a.s. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja