Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
dodatok č.1 k 2024/15/D/OEaR
435,00 € TK NOVÁ GENERÁCIA Mesto Nové Mesto nad Váhom
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie
257/2024
700,00 € HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov Mesto Považská Bystrica
19. Jún 2024
Spoluprác pri organizovaní Výstavy: "Komiks" v dňoch 19.6.2024 - 23.8.2024 v rámci podujatia: Festival literatúry a umenia "LITART" - s podporou primátora v Považskej Bystrici
330/2024
700,00 € MG ART Galéria Mesto Považská Bystrica
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-322-00921
24-322-00921
10 000,00 € Občianske združenie DALAFA Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-322-00920
24-322-00920
29 000,00 € Občianske združenie DALAFA Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19. Jún 2024
Zmluva o audítorskom overení ročnej účtovnej závierky za rok 2023
18/2024
900,00 € Ing. Helena Blehová, Hornočermánska 13, Nitra Obec Poľný Kesov, Obecný úrad č. 68
19. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
CHB 39/2024
0,00 € Poľovnícka spoločnosť ZAHRO Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom prenájme nebytových priestorov č. 239022008 zo dňa 28.8.2008 (2008001097)
2024001966
0,00 € Súkromná praktická škola Mesto Košice
19. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom prenájme nebytových priestorov č. 239012008 zo dňa 28.8.2008 (2010000118)
2024001967
0,00 € Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Mesto Košice
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00029/SOŠDMT/2024
00029/SOŠDMT/2024
0,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov ČAJKA Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb k Programu Slovensko 2021-2027, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
64/2024
9 800,00 € STUDNICA, n.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 13.01.2022
6/2024
200,00 € CSŠ MARIANUM Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
19. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000213169
53 400,00 € Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
02/2024
8 400,00 € Národné lesnícke centrum Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb dodávky, servisu a distribúcie vratných pohárov
86/2024-Z
33,00 € Peter Hurta GASTROHURTA Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
19. Jún 2024
Dodatok č. 1/2024 k nájomnej zmluve
60/2018/1/2024
635,16 € Eva Mešťanová - MEVA./ Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
19. Jún 2024
Mandátna zmluva
2024/170
17 580,00 € Ing. Martin Harčarik - TMS, Slovenská Ves 407, 059 02 Slovenská Ves Mesto Liptovský Hrádok
19. Jún 2024
Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 7/2024
7/2024
0,00 € Pavol Krúpa TEHOS, s.r.o.
19. Jún 2024
Dohoda číslo 2024-ZA-080 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu_Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Dohoda číslo 2024-ZA-080 o poskytnutí finančného p
171 288,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina Obec Oščadnica
19. Jún 2024
Občerstvenie MU
460/2024
38 090,60 € Ing. Marianna Vanková - Cateri Mestská časť Bratislava-Petržalka