Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01410
2024-387-FIN
3 000,00 € UFS Ekonóm o. z. Bratislavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 3/2024 Rekonštrukcia chodníka - Ulica Jána Vojtaššáka
145/2024
107 976,67 € Goral group s.r.o. Obec Zákamenné
21. Máj 2024
Zmluva o dielo - bezbariérový nájazd
36/2024
4 995,00 € Micalstav s.r.o. Obec Láb
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva ,,Modernizácia miestnych komunikácií v Moldave nad Bodvou" Kalvínska ulica cesta a chodník
183/2024
500,00 € Inžinieri Rusko, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.: 20/Ť/2024
1061/2024
0,00 € WAP s.r.o. Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
22. Máj 2024
Dodatok č.2 k zmluve č.: 20/Ť/2024
1063/2024
0,00 € WAP s.r.o. Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva č.: 28/Ť/2024
1066/2024
0,00 € WAP s.r.o. Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
21. Máj 2024
Licenčná zmluva
2024011
390,00 € eSYST s.r.o. Reedukačné centrum, Hlohovec
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 429/2024 z pohotovostného fondu č. 6
429/2024
500,00 € Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica Mesto Žilina
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov RKC v PD RzHaU, o.z. 22.05.2024
5/2024
70,00 € Radosť z hudby a umenia, o.z. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
22. Máj 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5329/2024/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01815
2024-395-FIN
2 600,00 € HOBA BRATISLAVA Bratislavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
SEMaI-41-26/2024
0,00 € SVK Trade, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní marketingových a reklamných služieb
2024012
45 960,00 € Beast Lab s.r.o. Turizmus regiónu Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-156-02430
24-156-02430
8 000,00 € Modrý Peter Fond na podporu umenia
22. Máj 2024
Prenájom reklamnej plochy
022/22/07/2.
474,00 € Two media s. r. o. Mesto Senec
21. Máj 2024
Poistná zmluva číslo 8-891-014876
05099/2024/OF-15178 (395/10/2024/8)
9 400,00 € Colonade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Košický samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
240/2024/MPRVSR-910
342,00 € Jozef Osvald Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243689_Z
400,00 € PURITY of LIFE service s. r. o. Stredná priemyselná škola
22. Máj 2024
o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevk
2024/BA/021
631 101,12 € Opatríme Vás n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava