Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
OOCR24012
0,00 € Slnečný Hont Banskobystrický kraj Turizmus
17. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci.
15/2024
500,00 € Región Banská Štiavnica Obec Ilija
17. Máj 2024
Poskytnutie finančného príspevku
42/2024
1 200,00 € Domus Bene - Dom Dobra, o.z. Obec Voderady
17. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela- prednášky
ZOD033/2024
1 800,00 € TANDEM, n.o. Univerzita J. Selyeho
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
478/2024
0,00 € SAMSUNG Galanta, občianske združenie Mesto Sereď
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb.
150-2024/6523-6221
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mesto Nové Mesto nad Váhom
17. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
6/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Karlová
17. Máj 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvafikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20209905
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dolná Streda
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
513/2024
9 485,00 € Manageria Mesto Nitra
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
09/2024
0,00 € Okresný súd Pezinok Obec Píla
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/0057
0,00 € 365.nadácia Obec Miloslavov
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
007/ZoPPS/2024/VO-09
43 200,00 € JUDr. Ľubomíra Bašistová Vírová Mesto Levoča
17. Máj 2024
D O H O D A č. 44 / 2024 / RÚŠS PO o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže „Husľový kľúčik“.
44 / 2024 / RÚŠS PO
0,00 € Spojená škola Regionálny úrad školskej správy, Prešov
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
316/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva 1/2024 - NP/OS o zabezpečení sociálnej služby
317/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva č. 2/2024 -NP/OS o zabezpečení sociálnej služby
318/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
17. Máj 2024
dotácie
104/2024
1 000,00 € NÁRODNÝ TRUST n. o. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700524
2 402,35 € MILAN ZEMAN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 24004
Z/161/2024
3 100,00 € Ing.arch.Dávid Goč Mesto Trstená
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100660
390,60 € ING. IVAN ČAPUTA - ATELIER 22 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.