Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300069
201,39 € BC. VERONIKA BRENIŠINOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241000084
466,61 € GABRIEL GABRIŠ - GAVER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o spolupráci na poskytovaní priestorov kina
25/2024
0,00 € OZ tanec, šport a zdravie Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní závodného stravovania
zo dňa 27.2.2024
0,00 € Peter Majdan Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241000100
211,27 € MARTIN KRAJČÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ152024-I.
0,00 € ŠtudujAjTyIT Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/047-03/2023 K NR SR
98 900,00 € Tomáš Krjak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100149
355,33 € ZSOLT KISS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
5. Marec 2024
Mandátna zmluva
-CRZ-
1 290,88 € Ansvo Energy, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700219
216,23 € EVA BIROŠOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
2/2024/009
900,00 € Ing.Ján Jurčiak Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
5. Marec 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností
6/2024
0,00 € Ing. Ivan Lubelan Obec Kriváň
5. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva uzatvorená v zmysle paragrafu 409 a násl. Obchodného zákonníka
4/24
0,00 € Mäsiarstvo Ján Vanya Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky
5. Marec 2024
Oprava padajúcej omietky na budove v správe Jókaiho divadla v Komárne
13022024
14 713,90 € Batiment SLOVAKIA s.r.o. Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház
5. Marec 2024
Mandátna zmluva
7/2024
790,00 € Jana Slovák Obec Radošovce
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100156
863,08 € MYKYTA DIDENKO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2023
0,00 € DNPP s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
4. Marec 2024
Sprostredkovateľská zmluva
717/2024-CK
0,00 € DNPP s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
4. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
0,00 € OCHES PLUS s.r.o. Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
5. Marec 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb
5/2024
0,00 € NIKI MARKET s.r.o. Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky