Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333013315
10,00 € Obec Zatín Erika Molnárová
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333005087
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333004079
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda
1. Október 2023
nájom bytu A/2
65/2023
870,12 € Obec Hniezdne Veronika Majerčíková
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-01/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-02/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-281-048/2023
KRHZ-PO-VO-281-048/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Uloža
1. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme
5/2023
0,00 € Neuvedené Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
1. Október 2023
výpožička nebytový priestor učebňa č. 14 a č. 18 nachádzajúce sa na prízemí budovy
Zmluva č. 18/2023/SPŠTTt
89,64 € Mesto Trnava Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/8
21/2023
4 167,00 € T. Pavlík Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/5
22/2023
1 389,00 € P. Šimončič Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/2
23/2023
4 167,00 € M. Uváček Obec Kátlovce
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023
KRHZ-PO-VO-281-037/2023
0,00 € Slovenská Republika Obec Lúčka
1. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby /2013/PZS
2013/PZS
0,00 € MIOMED s.r.o. BIONERGY, a.s.
1. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve č.24/2022
SF 210/25023
0,00 € ZO Únia - odborový zväz profesionálnych hudobníkov SR pri SF Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 211/2023
100,00 € Michal Vincent Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 212/2023
251,00 € Stela Kubeková Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 098 /2023
0,00 € Martina Harantová Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 099 /2023
0,00 € Iveta Petreková Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KDN56/2023
KDN56/2023
78,00 € Roman Švárny Obec Lisková