Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
111/CVTISR/2024
0,00 € Spojená škola Centrum vedecko-technických informácií SR
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242527_Z
719,90 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242539_Z
300,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
15. Apríl 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
84/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240301
400,00 € EKOPATRIA Mesto Michalovce
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
208/2024
2 000,00 € Občianske združenie Podpoľanček MESTO DETVA
15. Apríl 2024
nákup minibusu pre produkty cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR
z2507g - Dohoda o spolupráci
20 000,00 € Oblastná organizácia cestovné ruchu Stredné Slovensko Kremnica
15. Apríl 2024
zmena znenia bodov Zmluvy o nájme a službách zo dňa 20.12.2002 (úhrady faktúr, platobné podmienky)
27/2024
0,00 € Správa majetku mesta Ing.Mongel Peter STOREX
15. Apríl 2024
Nadácia ESET - Hvezdáreň v Rimavskej Sobote - finančný príspevok
KHaP_20240415_Nadácia ESET
1 500,00 € Nadácie ESET Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dopravných služieb na Detskej železnici v Košiciach
2024001224
120 000,00 € Detská železnica Košice Mesto Košice
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2840/2024
187,20 € Súkromné centrum voľného času ELBA Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
15. Apríl 2024
Dohoda o zaistení plaveckého výcviku v MŠ
-CRZ-
0,00 € Občianske združenie - Šport Žilina ZŠ s MŠ Konská
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZML_097/2024
350,00 € Radosť žiť Mesto Kysucké Nové Mesto
15. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2024/017
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Závažná Poruba
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku....
10/2024
0,00 € Charita Šenkvice Obec Doľany
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
20/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Vojčice
15. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20208956
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Svätý Peter
15. Apríl 2024
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č. RA-SNCA/20209162
RA-SNCA/20209162
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
15. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA-20209123
2024/029
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Brodské
15. Apríl 2024
Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre PROVIDENTIA vo výške 14 196,75 eur v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400066
14 196,75 € PROVIDENTIA Hlavné mesto SR Bratislava