Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNP4-221-67 zo dňa 25. 10. 2022
626/2024
597 159,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Zvolen
18. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVH1-76-98 ZO DŇA 11. 7. 2023
632/2024
57 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDH6-431-65
625/2024
167 022,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDJ3-431-65 zo dňa 15.3.2022
621/2024
278 590,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Haniska
17. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071BZM8 zo dňa 28.09.2022
ZML_182/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svidník
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BAK8-122-59 zo dňa 30.9.2021
622/2024
590 837,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prešov
17. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O POSKYTNUTÍ NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DO UŽÍVANIA
2937/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 613/2024
613/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Branislav Chlpík
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.12.2023
682024
0,00 € IC Holding, s.r.o. Obec Zbehy
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242713_Z
5 812,80 € Aquastar, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
436/2024
0,00 € VEMABB,s.r.o. Mesto Zvolen
18. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
1015/2024
670 635,00 € Spoločnosť Heleny Madariovej Mesto Nitra
17. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1244700015
1 000,00 € ECOCLEANING SERVIS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č.4
Zmluva o dielo č. 4
79 419,38 € DAMM HOUSE s.r.o Reedukačné centrum, Čerenčany
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č.5
Zmluva o dielo č.5
15 994,08 € DAMM HOUSE s.r.o Reedukačné centrum, Čerenčany
18. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214443 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214443
0,00 € Newcom 88, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 00559/2024-PNZ -P40164/24.00 - Kazimír Ševčík
00559/2024-PNZ -P40164/24.00
0,00 € Kazimír Ševčík Slovenský pozemkový fond
18. Apríl 2024
Prenájom reklamnej plochy
Z93/3925/2024
600,00 € Piramex spol. s r.o. Mesto Svätý Jur
17. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/12/060/23-1
0,00 € EKOINTER s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie nápojových automatov
4/2024/101
574,56 € Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici