Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/34/060/135
4 709,05 € Stanislav Tvardzik - Farmetal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
9 500,00 € Ľubomír Klein BUBO Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov"
5/2024
8 361,07 € Machciník Peter Materská škola
19. Apríl 2024
Dohoda o skončení Komisionárskej zmluvy číslo 30
DoSKM 30
0,00 € Ing. Ľubomír Kaščák PREŠOV REAL, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
83/2024
0,00 € Joint Stock Company Olainfarm Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ZOD012/2024
25 356,00 € KOMDOOR -Ing. Alžbeta Szalay Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-24/2024
0,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
87/2024
5 000,00 € Občianske združenie dôchodcov MESTO LEOPOLDOV
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00286/2024 RE
0,00 € Spojená škola Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZOS 015/2024
0,00 € Mestské kultúrne centrum,príspevková organizácia Pohronské osvetové stredisko
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Mária Potúčková
103,37 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Mária Potúčková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Mária Svítková
336,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Mária Svítková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Antónia Urbanová
200,97 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Antónia Urbanová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Branislav Varga
218,08 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Branislav Varga
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Tatiana Chudá
166,65 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Tatiana Chudá
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Ružena Csicsová
277,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Ružena Csicsová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Dáša Húdoková
334,24 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Dáša Húdoková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Vladimír Pekár
249,04 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Vladimír Pekár
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Renáta Mikušová
110,43 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Renáta Mikušová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Michaela Hamarová
368,44 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Michaela Hamarová