Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 85
500,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Kristína Bíleková
17. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 76
250,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Júlia Polková
17. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 92
500,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Martina Vonsová
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 34 2024
390,61 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Alena Balážová
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 35 2024
439,90 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Mária Fratríková
17. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 86
500,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Jarmila Fujaková
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 36 2024
475,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Lukáš Ruman
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 37 2024
499,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Daniela Žigová
17. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 93
550,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Jana Timarová
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 38 2024
300,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Katarína Bőhmová
17. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 94
900,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Jarmila Mažgútová
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 39 2024
787,51 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Veronika Hudyová
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 40 2024
2 000,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Milan Mihalčatin
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
307-2024
0,00 € GALÉRIA DROTU Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
17. Jún 2024
Zmluva o dielo, MTF STU č. 53/2024
0600/0043/24
81 831,12 € Elenergy s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Jún 2024
ZMLUVA č. : 2/1000216661 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000216661
0,00 € KARNA s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. R/606/2024/01/07
3651/2024/LSR
26,00 € MinibagerLozorno, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
17. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00661 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00661
7 380,00 € Proryb s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244549_Z
16 099,99 € Life M SK s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/45/060/167
5 381,76 € BEJ-KA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov