Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
„Hrochoť, obnova verejného vodovodu“ projektová dokumentácia
ZMLUVA O DIELO č. 0041/2024/9001200
5 800,00 € MF Projekt s.r.o. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Február 2024
NOVUM - Rámcová zmluva
EXT_018/2024
12 721,33 € Červencová Jana, Mgr. - NOVUM Farby Laky a drogeria Spojená škola Turzovka
28. Február 2024
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. 02; č. O 182/2023
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. 02; č. O 182/2023
0,00 € ALD Automotive Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28. Február 2024
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. 05; č. O 183/2023
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. 05; č. O 183/2023
0,00 € ALD Automotive Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28. Február 2024
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. 04; č. O 181/2023
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. 04; č. O 181/2023
0,00 € ALD Automotive Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28. Február 2024
Zmluva č. ... o kontrolnej činnosti a o servisnej činnosti
63/2024
135 412,69 € Specialist Service International SK s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. Február 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Ladislav Kopsa
230220243
400,00 € Ladislav Kopsa Trhoviská Ružinov, s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 4/2024 - MOaPS EM
Zmluva o poskytnutí služby č. 4/2024 - MOaPS EM
0,00 € Tiburon s.r.o. Obec Trhovište
28. Február 2024
Servisná zmluva EPS č. ELIQ SEPS-2022/12/09
01/12/2022
4 140,00 € ELIQ, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034624
13,28 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034626
26,56 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034629
13,28 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241283_Z
1 500,00 € Altrinia s. r. o. Mesto Nové Zámky
28. Február 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Ladislav Bogár
2302202419
400,00 € Ladislav Bogár Trhoviská Ružinov, s.r.o.
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a údržbe EZS č. 4011/Z/17/HC uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. úst. Zákona č. 513/91Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
09/010/2024
242,40 € Antes HC s.r.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servisea údržbe EZS
148/2024
337,58 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
28. Február 2024
Predmetom dodatku č.2 ku Zmluve o dielo MAGSP2300018 - ,,Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11" sú naviac práce.
MAGSP2400003
82 355,51 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/17
12 883,92 € Ivan Bobáľ - Regeneračné IVI CENTRUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
LU-2024/066-OCU
0,00 € Marek Sirotňák – počítačové služby Obec Lúčka
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 172/2023/HS
62/2024
0,00 € Agentúra PRO s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača