Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/02/54E/798
0,00 € Vladimír Turoň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
16.
Jún
2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č .617 /2021
617/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Martin Oravec
16.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011AKW5-11-44
619/2021
854 360,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
16.
Jún
2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č .548 /2021
548/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Juraj Kuzma
16.
Jún
2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J175-222-13 zo dňa 07.02.2020
620/2021
52 952,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
16.
Jún
2021
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J033-222-13 zo dňa 01.08.2018
618/2021
158 256,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Brezovica
15.
Jún
2021
Dodatok č. 1: IROP-D1-302051Z997-511-51 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z997-511-51
612/2021
58 893,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Partnerstvo BACHUREŇ
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. 465/2021 k projektu č. 301011BAG9
465/2021
783 839,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum
16.
Jún
2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H453-221-10 zo dňa 8.11.2017
622/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chorvátsky Grob
15.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
615/2021
62 462,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miloj Spiš, o.z.
15.
Jún
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051AFG8-511-51
616/2021
33 824,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z.
15.
Jún
2021
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J988-222-13 zo dňa 16.10.2019
613/2021
15 727,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Dunajská Streda
15.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/44/54E/1477
0,00 € Marek Adamec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3710
0,00 € Jozef Motyčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK043319 Dodatok č. 3
0,00 € BIOCARE S.R.O. - LEKÁREŇ APOTHEKE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33KSTA000321 Dodatok č. 2
0,00 € MEDMEDICAL KLINIK A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1855
0,00 € Anna Sopkuliaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568 zo dňa 22.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568
0,00 € Pavol Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3387
0,00 € Tatiana Kameníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5484/2021-450
4 000,00 € Adam Hudec Ministerstvo kultúry SR