Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/14/54E/38
0,00 € MPP-Tec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Január
2022
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
06/2022
0,00 € R&D Composite s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/19/54E/13
0,00 € Michal Majchrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 446/2021/DK
829/2022/NPPC-VÚŽV
342,00 € Farma Plachtické družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2022
DAROVACIA ZMLUVA
2/2022
0,00 € MAKO SK občianske združenie Centrum pre deti a rodiny Skalica
24.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1315/2021/DK
797/2022/NPPC-VÚŽV
256,50 € Roman Slušný Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č.735/2021/DK
814/2022/NPPC-VÚŽV
171,00 € JS AGRI, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 5/2022/161 uzatvorená podľa § 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
5/2022/161
20 721,00 € CAR PLAY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/935 zo dňa 20.07.2021
21/06/54E/935
0,00 € Ing. Katarína Valentovičová - BIOREZONANCIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/36/54E/90
0,00 € Martin Lavčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 513/2021/DK
517/2022/NPPC-VUŽV
513,00 € Hempfield s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/16/54E/55
0,00 € Adam Bédi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
24.
Január
2022
DOHODA o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/ 10/ 54E/ 181
0,00 € Margaréta Demovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24.
Január
2022
Darovacia zmluva
37/2022
0,00 € STELLA PARCEL s.r.o. Národný ústav detských chorôb
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/21/54E/26
0,00 € Jozef Kubala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Január
2022
Zmluva o sprostredkovaní_Zmluva ID:110894
DZ022022
0,00 € ZľavaDňa, s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I956-222-13 zo dňa 10.08.2018
62/2022
81 056,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stará Ľubovňa
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J335-222-13 zo dňa 02.08.2018
63/2022
154 950,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lendak
24.
Január
2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M876-421-19 zo dňa 15.04.2019
64/2022
680 325,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koprivnica
24.
Január
2022
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Z/2022/89/XIV/JLF/KD
11 056,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine