Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o úvere č. 1639/2023/ODDRF
1639/2023/ODDRF
1 400 000,00 € National Development Fund II., a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
7. December 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa 269 ods.2 a nasl .zak.513/1991 Zb. obchodný zákonník
680/2023
0,00 € dotFive s.r.o. Mesto Lučenec
7. December 2023
O úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
č.10/2023
0,00 € Decathlon SK s.r.o. Spojená škola, Sabinov
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
72023
960,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, Obec Špania Dolina
7. December 2023
Prenájom miesta - Vianočné trhy 2023
2023003100
1 150,00 € REAL ESTATE LIMITED s. r. o. Mesto Košice
7. December 2023
Prenájom miesta - Vianočné trhy 2023
2023003102
1 150,00 € TINKER SK, s.r.o. Mesto Košice
7. December 2023
Rámcová dohoda
271/2023
Doplnená
1 253 228,40 € SK Medic s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Rámcová dohoda č. 15/2023
15/2023
1 600,00 € Ovona, spol. s r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2023-144
5 422,80 € Michaela Bednárová, Puojd s.r.o. Slovenská národná galéria
7. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA) uzatvor. v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
257/2023/AXNV
0,00 € FOGI, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. December 2023
Zmluva o dielo č. 04122023
56/2023
4 998,00 € HowIT s.r.o. Obec Dlhá nad Váhom
7. December 2023
Prenájom miesta - Vianočné trhy 2023
2023003098
1 656,00 € D&V COMPANY s.r.o. Mesto Košice
7. December 2023
Rámcová zmluva
Z-OE2023/4
9 500,00 € K&K Consulting, s.r.o. Kunsthalle Bratislava
7. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AIK2-ZZ-1
209 280,00 € FOURLEAF, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení ZÚ MK
01122023
40,00 € Dávid Tyrpák Obec Hraničné
7. December 2023
Prenájom miesta - Vianočné trhy 2023
2023003093
575,00 € GAROMA s.r.o. Mesto Košice
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva zo dňa 30.11.2023
100,00 € AS EKO s.r.o. Obec Senné
7. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/03/19B/23
1 640,28 € LUDIB, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
202304
525,00 € Fantozzi consulting, s.r.o. Materská škola, Poľná 2, Veľký Krtíš
7. December 2023
Rámcová dohoda
268/2023
Doplnená
1 675 272,00 € Cardioservice, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.