Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2028372
1 600,00 € Molitoris s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/41/54E/69
0,00 € Diana Rišková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/21/54E/4
0,00 € Patrik Smolár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1419-s
0,00 € Bruno Lipnička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
19.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/41/54E/84
0,00 € Mário Kowalczyk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody
21/41/54E/959
0,00 € Mário Kowalczyk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/18/54E/41
0,00 € Erik Ostrožlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
U21/17/54E/1386/2022
0,00 € Erik Ostrožlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/02/54E/12
0,00 € Pavel Bodiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
19.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
21/37/54E/4633
0,00 € LOFT 17 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Január
2022
Kúpna zmluva
Z2022146_Z
7 150,80 € SLOVIVS s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/27/54E/16
0,00 € Erik Bratko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19.
Január
2022
Zmluva č.2348/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
č.2348/2022
0,00 € MVDr. Lucia Klučková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
19.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0004/2022
1 095 037,00 € Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2022
DODATOK č. I312031U15901D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U15901D01
28 483,50 € CREDO-LD s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/27/54E/25
0,00 € Kolenčíková Veronika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/13/54E/35
0,00 € OZ Napreduj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/09/54E/37
0,00 € Klaudia Železníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
20.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody
Dohoda o ukončení dohody č. 21/28/54E/847
0,00 € Anna Handulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/28/54E/18
0,00 € Anna Handulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno