Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243566_Z
8 199,60 € ABAmet, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700515
174,43 € MAROŠ GÁBRIŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o dielo - Oprava elektroinštalácie v administratíve
18/2024
11 488,60 € Z&K Tech s.r.o. Klokočov 67, 072 36 Klokočov LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
17. Máj 2024
ID5 anglický jazyk - lekcia online
OBJ_127_2024
2 790,00 € EMPIRE Bratislavas.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o predaji ojazdeného vozidla
ZML 213/2024
10 000,00 € DUŠIČKA s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
47/2024
0,00 € PLQ Development s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Dohoda o pravidelnej servisnej údržbe v záručnom a pozáručnom servise
17/2024
0,00 € TESMONT-AL, s.r.o. Vzdelávacie stredisko MPSVR SR
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzat. podľa §269 ods.2 z.č. 513/1991 Zb. Obchod. zákonníka v znení nes.predpisov
2024006/SED
1 990,00 € Verea, s.r.o. Obec Sedmerovec
17. Máj 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
93/2024/SOŠPaSNO/5/-93
0,00 € Visteon electronics Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
17. Máj 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
94/2024/SOŠPaSNO/5/-94
0,00 € Visteon electronics Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
17. Máj 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
97/2024/SOŠPaSNO/5/-97
0,00 € BORTEX s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
17. Máj 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
98/2024/SOŠPaSNO/5/-98
0,00 € BORTEX s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
35/2024
0,00 € KFA_norbert šmondrk, spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k servisné zmluve
Dodatok č.1
0,00 € RON Software spol, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
ZMLUVA č. E-015/23-24/SŠŠZA-87 o poskytovaní praktického vyučovania
E-015/23-24/SŠŠZA-87
0,00 € Vlci Žilina - mládež, s.r.o. Stredná športová škola
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
ZML_18/2024
14 391,36 € ZUTO BUS s.r.o. Stredné Slovensko
17. Máj 2024
Zmluva o zájazde
I: 557/2024 - ZŠ/3/2024
0,00 € Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243512_Z
8 935,00 € OMES spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17. Máj 2024
ZMLUVA č. E-015/23-24/SŠŠZA-91 o poskytovaní praktického vyučovania
E-015/23-24/SŠŠZA-91
0,00 € AG - Účtovníctvo, s. r. o. Stredná športová škola
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1252/24
1252/24
0,00 € Kresfarma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra