Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112959_Z
177,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/28/54E/775
0,00 € Dušana Petrášová - PRODUCTION PARTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/27/54E/1261
0,00 € Ladislav Benč - LB Mont Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3919
0,00 € Pavol Magda - STAVMAG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112650_Z
47 276,40 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Národný onkologický ústav
22.
Jún
2021
Zmluva č. PO/2021/701024/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien HD a dojčiacich kráv
PO/2021/701024/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO BESKYD s.r.o.
22.
Jún
2021
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701536/HD/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701536/HD/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnodružstvo Kružlov
22.
Jún
2021
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701574/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701574/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne
22.
Jún
2021
Zmluva č. PO /2021/701574/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien HD a dojčiacich kráv
PO /2021/701574/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne
22.
Jún
2021
Zmluva č. PO /2021/701539/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien HD a dojčiacich kráv
PO /2021/701539/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov
22.
Jún
2021
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701024/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701024/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO BESKYD s.r.o.
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 469 II 6 O OZ25 2021
5425/2021/LSR
0,00 € BIG BLOCK s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
22.
Jún
2021
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
Z/2021/1181/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Nosko Health Prevention, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
22.
Jún
2021
Predĺženie predplatného o 1 rok na SW NALGOO
OBJ_87_2021
4 398,00 € NALGOO, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/317/2018
0915/2018-D3
0,00 € Civitta Slovakia, a.s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AQK2
196 916,67 € LAN Systems s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Dohoda o urovnaní
DOH-2-51/2021-BB
234,85 € eR STAR s.r.o. Štatistický úrad SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
ŠOP SR-Z/121/2021
49 896,00 € PYROBOSS, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Rámcová dohoda R/01-01/21-22/15/03
3796/2021/LSR
2 114 359,30 € KK Ťažby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
4/2021
9 602,40 € ZOFF spol. s.r.o. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského