Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 240507
2024/695
1 980,00 € EUPC, s.r.o. Obec Liptovská Štiavnica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 9/2024
Kúpna zmluva č. 9/2024
19 564,40 € Gastro Diskont s.r.o. „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
24. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 7/2024
Darovacia zmluva č. 7/2024
418,20 € Gastro Diskont s.r.o. „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
24. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/15/059/35
7 967,70 € DZK mont s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24. Máj 2024
Mandátna zmluva
14/2024
0,00 € Mišo, s.r.o. Obec Hontianske Nemce
24. Máj 2024
Dodatok č. 2 - zodpovedná osoba
2
0,00 € MAHUT GROUP a.s. Obec Zemplínsky Branč
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
5/5/2024
55 696,45 € G.Make s.r.o Obec Biel, Hlavná 48, 07 41 Biel
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0240 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0240 o poskytnutí účelovej dotácie
4 250,00 € DFS Juránek Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
27996/2024
0,00 € HABERL Investment, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke 13/2024 uzatvorená v súlade s ust.§ 659 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
22/2024/ŠVPS/RTV/13/2024
0,00 € Poľovnícky spolok BAMARA Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
24. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO č.: UPJŠ – 243/2024 - Rekonštrukcia strechy – veže na objekte Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
UPJŠ - 243/2024
320 010,18 € Box Park, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby - pestovná a ostatná lesnícka činnosť
2024/0291/PČ
0,00 € Bozogáň Jaroslav Mestské lesy Košice a.s.
24. Máj 2024
Poistná zmluva na poistenie majetku
3033
9 579,46 € PREMIUM Insurance Company Limited/ pobočka PREMIUM Poisťovňa Handlová
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € 4roads DS Obec Jakovany
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci 032024
Zmluva o spolupráci 032024
400,00 € OZ MagnaFestum Gemersko-malohontské osvetové stredisko
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/28/19B/5-1
0,00 € HARIKOE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/28/19B/14-1
0,00 € HARIKOE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (Obec Beladice a JRK Slovensko s.r.o.)
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (Obec Beladice a JRK Slovensko s.r.o.)
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Beladice
24. Máj 2024
Zmluva o práve používania Služby elektronickej evidencie odpadov (JRK Slovensko s.r.o. a Obec Beladice)
Zmluva o práve používania Služby elektronickej evidencie odpadov (JRK Slovensko s.r.o. a Obec Beladice)
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Beladice
24. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/33/19B/38
197 308,57 € Fair Facility SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen