Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 4285/2023
4285/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Zuzana Kocianová
4. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BWM2
4190/2023
397 945,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Snina
4. December 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 4429/2023
4429/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Andrej Péli
4. December 2023
Darovacia zmluva
2343/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Dušan Kudla
4. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 zo dňa 6.5.2020
4463/2023
1 900 466,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena TVK a.s. Trenčín
4. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BRC5-211-78 zo dňa 03. 05. 2023 k dodatočnému poskytnutému príspevku
4466/2023
319 864,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kráľ
4. December 2023
Darovacia zmluva
2338/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Rozália Rumanová
4. December 2023
Darovacia zmluva
2405/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jozef Hulír
4. December 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 4434/2023 na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“
4434/2023
29 618,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie Ekoenergia
4. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011X412-121-48 zo dňa 13.4.2022
4464/2023
1 414 030,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQB1-221-67 zo dňa 29.11.2022
4472/2023
146 963,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kotrčiná Lúčka
4. December 2023
Darovacia zmluva
2397/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefan Hanzlík
4. December 2023
DODATOK Č. 1/2023 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 112/2023
3174/2023
50 138,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
4. December 2023
Darovacia zmluva
2335/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Clélia Kopková
4. December 2023
Darovacia zmluva
2468/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jozef Dluhý
4. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSY3-76-98 zo dňa 29.5.2023
4473/2023
139 140,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
4. December 2023
Darovacia zmluva
2339/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kamil Bienenfeld
4. December 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BKV7-221-67 zo dňa 11.07.2022
4461/2023
680 642,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Strečno
4. December 2023
Darovacia zmluva
2398/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Hanzlíková
4. December 2023
Darovacia zmluva
2680/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Adolf Šafář