Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Darovacia zmluva
2023/116
200,00 € MO Matice slovenskej, ústredie 157, 023 56 Makov Obec Makov
26. September 2023
Mandátna zmluva - komplexný servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie
623/2023
2 100,00 € Jana Slovák Mesto Dolný Kubín
26. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/54
25 674,00 € Obecný podnik Margecany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-007-004
IROP-CLLD-R013-511-007-004
105 000,00 € JaM-LIMBA, s.r.o. VSP - Stredný Gemer
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
62/O-23
400,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Závada
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
63/O-23
750,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Ruská Poruba
26. September 2023
Mandátna zmluva - komplexný servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
624/2023
2 100,00 € ANSVO s. r. o. Mesto Dolný Kubín
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní reklamy
2023018
450,00 € euroFIRM GROUP s.r.o. Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
26. September 2023
Vypracovanie realizačnej PD s názvom "Realizačná PD - Autobusová stanica v Žiari nad Hronom"
621/2023
17 400,00 € MEB Ideas s. r. o. Mesto Žiar nad Hronom
26. September 2023
Kúpna zmluva č.527/2023/CRZ-I
Kúpna zmluva č.527/2023/CRZ-I
1 934,17 € PROFINEX housing, s.r.o. MBB a.s.
26. September 2023
Zmluva č.176/2023/TANAP o využití priestoru
EXT_329/2023
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Mesto Spišská Belá
26. September 2023
Návrh poistnej zmluvy, číslo návrhu poistnej zmluvy 2409211816
OcÚ-S2023/00362-1
90,28 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kláštor pod Znievom
26. September 2023
Poistná zmluva
2409211732
1 749,00 € Generali Poisťovňa Obec Liptovský Peter
26. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
57/2023
1 205,64 € Generali Poisťovňa Obec Krakovany
26. September 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
342023
8,28 € Generali Poisťovňa Krajská prokuratúra v Prešove
26. September 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
35/2023
12,59 € Generali Poisťovňa Krajská prokuratúra v Prešove
26. September 2023
Havarijné poistenie AUTOMAX
2409215801
56,50 € Generali Poisťovňa Obec Dolná Trnávka
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
SLZ_006/2023
4 608,00 € RVM audit s.r.o. Mesto Sabinov
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021
907 470,37 € Obecný podnik Turcovce, s.r.o. Obec Turcovce
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany osobných údajov
Zmluva č.2012009/2022
190,00 € PRO INCEPTUM GDPR s.r.o. Obec Trebušovce