Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Predmet nájmu tvoria nebytové priestory koncertnej sály v objekte letohrádku Dardanely v Markušovciach za účelom uskutočnenia koncertu.
Zmluva č. 03/0204
50,00 € OZ Podpora umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 279/2024
279/2024
80 000,00 € Praktická a estetická medicína s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242792_Z
6 400,00 € MultiverzeM s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
19. Apríl 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500154
0,00 € Creative nation s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Apríl 2024
Poskytnutie dotácie na bežné výdavky na rok 2024
Z96/4197/2024
500,00 € Ochota MX Racing Team Mesto Svätý Jur
19. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/14/059/15-1
0,00 € Karolína Losonciová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
19. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 058/2024
2 526,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0058-2024 - Cena primátora 2024
MAGTS2400112
3 031,20 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
88/2024
1 000,00 € NORDIC WALKING KLUB PLATANOVÁ MESTO LEOPOLDOV
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242824_Z
12 264,00 € Alanata a. s. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní strážnej Služby a Služby Informátora
1713
0,00 € Intepo Security s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
19. Apríl 2024
Kupna_zmluva_drevo_na_pni_2024
94/2024
0,00 € STANOVCI s.r.o. Mesto Rimavská Sobota
19. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/46
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/46
0,00 € Radoslav Sabol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/47
153 985,68 € CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/12/19B/40
94 180,73 € Vaše služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
HZS_ZM_97-2024_2024
0,00 € Osiris Development 1 s. r. o. Horská záchranná služba
19. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409486164
č.2409486164
89,91 € Generali Poisťovňa Obec Nižná Olšava
19. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 2409510623
11/2024
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou, Vyšný Koniec 969, Čierne
19. Apríl 2024
Poistná zmluva
2/2024
2 361,84 € Generali poisťovňa Materská škola, Tatranská 23, Košice
19. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409506256
1 223,36 € Generali Poisťovňa Jasov