Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančn.vzel. FinQ
22/22-3/22
0,00 € FinQ Centrum, n.o. ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
30. September 2022
Zmluva o spolupráci
563
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
30. September 2022
Nájomná zmluva KD Bohatá Murcinová
NEH_043/2022
133,00 € Murcinová Nikoleta Mesto Hurbanovo
30. September 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 02/2022/NZ
č. 02/2022/NZ
0,00 € Sečovské Sov(ičk)y, občianske združenie Plechotická 1039/39, 078 01 Sečovce Mesto Sečovce , Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
30. September 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/05/060/114
2 321,15 € M-P GROUP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
30. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2201-030
2201-030
0,00 € King Security Štúrovo s.r.o. Obec Šarkan
30. September 2022
Nájomná zmluva
NZ_016/2022
450,00 € BRANMEDIA s.r.o. Mesto Galanta
30. September 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2022/1060
68 550,00 € I.K.M., s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
poskytnutie dotácie - Kremnický ples 2023
z2058g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 31/2022
400,00 € OZ Ananásová armáda Kremnica
30. September 2022
Poskytovanie komplexných právnych služieb Advokátom na základe požiada
36/2022
350,00 € Andrej Balážik MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3470
3470
341,53 € Mgr. Jozef Klaček - Vital Centrum PREŠOV REAL, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202201063
61/2022
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Marek Klementík
30. September 2022
Zmluva o výkone správy č. 25/2022/SMM
344/ZML2022
0,00 € Technické služby mesta Giraltovce Mesto Giraltovce
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SŠZ/22/008
0,00 € Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.
30. September 2022
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408644839
2 719,80 € Generali Poisťovňa Obec Oponice
30. September 2022
Dodatok k poistnej zmluve
ZM232022
2 365,20 € Generali Poisťovňa Obec Oponice
30. September 2022
poistné
65/2022
3 158,51 € Generali Poisťovňa a.s. ZŠ Benkova 34, Nitra
30. September 2022
Poistenie Lom stroja
EXT_156/2022
355,32 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chorvátsky Grob
30. September 2022
Havarijné poistenie
EXT_155/2022
837,91 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chorvátsky Grob
30. September 2022
Poistná zmluva PZP
EXT_154/2022
178,90 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chorvátsky Grob