Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.856/2023
856/2023
0,00 € TEVA GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1049/2023
1049/2023
0,00 € AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Licenčná zmluva
ST-250/2023
80,00 € Lukáš Procházka SLOVAKIA TRAVEL
6. December 2023
Licenčná zmluva
ST- 238/2023
80,00 € Mária Šimková SLOVAKIA TRAVEL
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb podpory a údržby informačného systému
DPMP 49/2023
0,00 € R&G PLUS, Sp. z o.o. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
6. December 2023
Zmluva o dielo - Modernizácia vozových komunikačných zariadení
DPMP 48/2023
33 984,00 € R&G PLUS, Sp. z o.o. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.990/2023
990/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG, Írsko Ministerstvo zdravotníctva SR
7. December 2023
Zmluva číslo A/95/2023 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/95/2023
60,00 € Friedmann Martin Obec Hranovnica
7. December 2023
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027
0,00 € Jihomoravský kraj Trnavský samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2023-31
150,00 € Václav Cílek Slovenská národná galéria
7. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 690/2023
Dodatok č.1
0,00 € K&K TECHNOLOGY a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2023
Zmluva o spolupráci za účelom implementácie a realizácie Parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislava v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
724/2023
50 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
6. December 2023
Poistná zmluva č. 3550151812
55/2023
56,70 € Kooperatíva, poisťovňa Obec Ťapešovo
6. December 2023
Poistná zmluva č. 3550151812
56/2023
31,79 € Kooperatíva, poisťovňa Obec Ťapešovo
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/028-02/2023 K NR SR
41 400,00 € PhDr. Kvetoslava Hejbalová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/014-01/2023 K NR SR
46 000,00 € Bc. Mgr. Milan Alberti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a zmluve o poskytovaní služieb
2023026-1
0,00 € Dobraobec Digital s.r.o. Obec Figa
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a zmluve poskytovaní služieb
036/2023
0,00 € Dobraobec Digital s.r.o. Obec Hýľov
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
564/2023
0,00 € Dobraobec Digital s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
7. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Dobraobec Digital s.r.o. Obec Chmeľová