Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
202417
1 000,00 € RNDr. Gabriela Obadalová Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
13. Jún 2024
Kolektívna zmluva
306/2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri INFOSTATe INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
13. Jún 2024
Core General terms and conditions regarding the collection and payment of IDA Congestion Income for Core CCR
2024-0177-1195720
0,00 € Joint Allocation Office S.A. - JAO Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
120624
0,00 € Ľubomír Konečný, Kaštielska 635/7, Moravany nad Váhom Obec Radošina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácii
273/2024
1 000,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 04 Rozkvet, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo
Z/2024/1223/I/PRIF/TAJ
69 000,00 € Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
13. Jún 2024
Zmluva číslo A/356/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/356/2024
66,65 € Pačanová Anna Obec Hranovnica
13. Jún 2024
Zmluva o dielo č.5/2024- Havária strešnej konštrukcie telocvične
Zmluva o dielo č.5/2024
100 066,43 € Superyde Group Lučenec s.r.o. Obec Bušince
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
17/2024
100 120,16 € Superyde Group Lučenec s.r.o. Obec Ráztočno
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb Proxia Live
2/6/2024
38,00 € Esoft services s.t.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
01-2024
0,00 € eSoft services s.r.o. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
13. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pe akcepovaní produktov spoločnosti fpoho, s.r.o. číslo 24P776041
ZOS_030/2024
0,00 € Fpoho, s.r. o STEZ Spišská Nová Ves
12. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta
ZS/13/2024
204,00 € Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ
12. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZO/2024WBS16931-1
0,00 € Osobnýúdaj. sk Základná škola s materskou školou, Polgrúň 464, Olešná
13. Jún 2024
Zmluva č.ZO/2024WBSD12725 -1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZO/2024WBSD12725 -1
144,00 € Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. Materská škola, Školská 808/19, Štrba
13. Jún 2024
Poskytovanie prác v oblasti miezd a personalistiky
14/2024
1 000,00 € FTL Consulting, s. r. o. Základná škola s materskou školou,
12. Jún 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ PROGRESÍVNEJ WEBOVEJ APLIKÁCIE A POSKYTOVANÍ SÚVISIACICH SLUŽIEB
2024/004
0,00 € Eko obec s. r. o. Obec Hodkovce
12. Jún 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ PROGRESÍVNEJ WEBOVEJ APLIKÁCIE A POSKYTOVANÍ SÚVISIACICH SLUŽIEB a LICENČNÁ ZMLUVA
513/2024
900,00 € Eko obec s.r.o. Obec Budimír
12. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
26/2024
7 000,00 € SEGEDINSON s.r.o., Obec Ostrý Grúň
12. Jún 2024
Zmluva č. KB/ZO/2024NRM15170-1 o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
12/2024
132,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - NR, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-mestská časť Staré Mesto Obec Demandice, 935 85 Demandice 236