Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Plienky Molicare (nohavičky) 5 bal.
Darovacia zmluva č.14_2024
55,00 € Zuzana Pavlíková „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
22/2024
160,00 € Fyzická osoba Stredisko Kultúry BNM
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
069/2024
0,00 € Tibor Dékány Dvory nad Žitavou
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
24/175
500,00 € Zdenka Fekiačová Skruteková Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2024
Nájomná zmluva - pozemok pod garážou C-KN parc. č. 6144/7 v k. ú. Severné mesto
2024001941
241,00 € Vozár Radoslav, Ing. Mesto Košice
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-153
1 205,00 € Ősterreichische Nationalbibliothek Slovenská národná galéria
17. Jún 2024
Dodatok č.1 Zmluvy o zriadení vecného bremena č.O-50/2024
D-11/2024
0,00 € Jurášik Ján,Jurášiková Marta Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Jún 2024
Dohoda o náhrade škody
SE_ZM_KGTSU-2024/000015-015_2024
229,10 € JUDr. Dárius Sabo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
18. Jún 2024
Príkazná zmluva
363/2024
80,00 € Markéta Vinglerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní
51/2024
320,00 € Alfréd Lincke Stredoslovenské osvetové stredisko
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024094
50,00 € Milan Gabera Novohradské osvetové stredisko
17. Jún 2024
Prenájom miesta na pohrebisku
000332
5,00 € Vladimír Strieška Obec Nevidzany
17. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka
91.žp-71-94/2024
34,82 € Andrej Polák Ministerstvo obrany SR
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
070/2024
0,00 € Helena Szárazová Dvory nad Žitavou
18. Jún 2024
Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 7
79,74 € Mgr. Ivan Paška Základná škola Slovenského národného povstania
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
050/2024/UCM_LZ
150,00 € doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Jún 2024
Dohoda o splátkach
34/2024
1 000,00 € DREVONA MARKET s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024097
80,00 € Milan Gabera Novohradské osvetové stredisko
17. Jún 2024
Prenájom miesta na pohrebisku
000495
10,00 € Oľga Huňadyová Obec Nevidzany
17. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04782-Z
SPO-V04-04782-Z
19 000,00 € Pavol Demko Slovenská agentúra životného prostredia