Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zradení spoločného obecného úradu
124
0,00 € viď zmluva Obec Ružindol
4. Marec 2024
Dodatok č.1 ku Kontraktu uzatvorenému medzi Ministerstvom ŽP SR a Správou NP MF so sídlom vo Varíne
5/2024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
4. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 335/2324
9013/0128/24
820,00 € Bc. Vladimíra Zubková Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081647
250,00 € Herceg Michal Rozhlas a televízia Slovenska
4. Marec 2024
Zaradenie motorového vozidla do súboru
8/2024
17,84 € Komunálna poisťovňa Obec Topoľčianky
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
Z - 17/24
200,00 € Laputa, o.z Slovenské literárne centrum
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
Že 18/2024 - OS
400,00 € Mária Martonová OBEC Hronovce
4. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2023
Dodatok č. 1
0,00 € Pamulová Rozália Obec Dolné Saliby
4. Marec 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081646
200,00 € Babinská Mária Rozhlas a televízia Slovenska
4. Marec 2024
Autorská zmluva o dielo
5723009515
75,00 € František Zbořil ml. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Marec 2024
zmluva nájmu hrobového miesta
19/2024
0,00 € Želipská Eva Mestské služby mesta
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01698-Z
SPO-V04-01698-Z
19 000,00 € Ing. Daniela Špaldoňová Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1378-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ERES-PLYN, s.r.o.
4. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
78/2024
20,00 € Eva Hrdá Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
4. Marec 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní 1/2024
3954
0,00 € Obce podľa dohody Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
Že 19/2024 - OS
152,00 € Adrián Krivianszki, Dóra Krivianszka OBEC Hronovce
4. Marec 2024
Príkazná zmluva
072/2024
0,00 € Veronika Miškovičová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Marec 2024
Autorská zmluva o dielo
5723009516
75,00 € Jan Strohmandl Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07995-Z
SPO-V04-07995-Z
19 000,00 € Mária Hrubá Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117264
1 900,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska