Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 1906/6453/2021
1906/6453/2021
16,00 € Snováková Adriana rod. Martvoňová Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59414
3 400,00 € Ing. Ignác Majkút, Bc. Lucia Majkútová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098183
150,00 € Pietruchová Oľga Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 1905/6453/2021
1905/6453/2021
2 228,70 € Klimek Miroslav rod. Klimek Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59426
3 060,00 € Mgr. Martina Slačková r. Majdová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Nájomná zmluva
160-200-2021
25,00 € Anna Oslejová Slovenský hydrometeorologický ústav
29.
November
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-390/2021/Bytčica/188/SI/D1/1856
1 796,90 € Družstvo Brezová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2019/0405 pre časť 2 Región Žilina - Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia
DZM/2019/0405/0001
12 900,29 € Skupina dodávateľov HTC projekty (vedúci člen: HAKOM, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03101
20-141-03101/DUZ
0,00 € Jakub Jančo Fond na podporu umenia
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59727
2 040,00 € Vladimír Jaraba, Adriana Jarabová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-160/2021-SkPeM
0,00 € Milan FONGUS Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Licenčná zmluva na použitie diela
228/HTF/2021
40,00 € Katarína Turnerová Vysoká škola múzických umení
29.
November
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 08.11.2021
9997/4300/2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest
29.
November
2021
Dodatok č. 02243/2021-PKZP-K40250/20.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 04716/2020-PKZP-K40250/20.00 - Jozef Jedlička a Marianna Hamarová, k.ú. Udiča, obec Udiča, okres Považská Bystrica
02243/2021-PKZP-K40250/20.01
379,84 € Jedlička Jozef Slovenský pozemkový fond
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62973
1 424,00 € Jaroslav Sedmák, Klaudia Sedmáková, r. Šoltýsová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-164/2021-SkPeM
0,00 € Michal JATEL Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Dodatok č. 02237/2021-PKZ -K40140/20.01 ku kúpnej zmluve č. 00589/2020-PKZ -K40140/20.00 - Tibor Benedik a manž. Stanislava Benediková, k.ú. Valaská
02237/2021-PKZ -K40140/20.01
142,80 € Tibor Benedik Slovenský pozemkový fond
29.
November
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02099
20-513-02099/DUZ
0,00 € Obec Podhorie Fond na podporu umenia
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62964
1 500,00 € PhDr. Martin Brejčák, Mgr. Lenka Brejčáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
28/I/2021/40/7503
30,00 € Mária Voľanská, Anna Kmecová, Emília Susečková Výskumný ústav vodného hospodárstva