Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093053
1 300,00 € Šuchová Barbora Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-021/2020/Fintice/1971/MPV PO
1 807,38 € Božena Grešová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093648
100,00 € Kurtíková Dana Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
0101/FTF/2021
130,00 € Vivienne Olšová Vysoká škola múzických umení
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60483
1 500,00 € Augustín Tichoň , Oľga Tichoňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-103/2017/Bytčica/188/SI_dodatok č.1
81,82 € Peter Horecký Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093050
1 310,00 € Tomčík Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov na rok 2021
PUSR-2021-062
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/083
0,00 € Delina Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61952
1 300,00 € MUDr. Mária Predmerská Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci č. 01/1022/2021
121/2021
140,00 € doc. Ing. Martin Halaj, PhD. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093048
320,00 € Klimašovský Peter Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093743
200,00 € Kurtíková Dana Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcom zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-053/2021/Svrčinovec/1990/1203
32,37 € Rastislav Liščák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61824
1 750,00 € Anton Polyák Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/82/2021
0,00 € Ing. Zuzana Streberová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093046
1 710,00 € Zvolenský Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60095
55,05 € Ivo Čáp IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4743/2021-450
4 000,00 € Renata Rehorovská Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61821
1 750,00 € Peter Žuffa Slovenská inovačná a energetická agentúra