Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie užívania majetku
832383-0042-RP 1-2023-DoN
329,93 € Železnice Slovenskej republiky FibreNet s. r.o.
26. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 805866326-2-2023-DUNZ
805866326-2-2023-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Radoslav Mráz
26. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09110PP60004/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky VEGAnet s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60004/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky VEGAnet s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
060/2024/Z
15 050,40 € MEDIOX s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
26. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240208 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
20240208
180,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Orlov
26. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Dodatok č. 4
0,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Obec Ľubotice
26. Február 2024
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu - prenájom pozemkov v k. ú. Krásna a k. ú. Košická Nová Ves
2024000742
540,54 € Olšanka spol. s r.o. Mesto Košice
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/5
12 240,00 € Alojz Gatial-LOGAT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/4
10 171,56 € Tatiana Karabínošová UNIs - Ka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby - ťažbová činnosť
O/0048/2024/99/63
0,00 € Hudák Gabriel Mestské lesy Košice a.s.
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
101224
306,00 € Slovenská federácia karate a bojových umení Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
26. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva STAVKOV
1 200,00 € STAVKOV, spol. s.r.o. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
26. Február 2024
Kupna zmluva c 05 01 25 2024
001228/2024/LSR
0,00 € Tibor Firkaľ DREVOPAL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
26. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA 1213/2024/LSR
1213/2024/LSR
6 083,10 € Ing. Peter Šimonovič - KOVEX LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23562245_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNEJ PODPORY
SITB-OO1-2023/000248-223
0,00 € InterWay, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9942503639
14,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9942503659
14,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
26. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚDZS
25/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou