Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
509/2024/MPRVSR-910
285,00 € Peter Angelovič Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. Júl 2024
Zmluva č. 06/2024 o umeleckom výkone
Vy/52/2024
850,00 € Gipsy Miro Bystrany Obec Vydrník
19. Júl 2024
Kúpna zmluva
19072024 3
2 244,24 € Monika Hacelová Jasov
19. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/2295
35,00 € Ing. Miroslav Škrabala Slovenské národné múzeum
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04097-Z
SPO-V04-04097-Z
19 000,00 € Ing. Marcel Lukáč Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
89/2024
50,00 € Jozef Ďuriančik Stredoslovenská galéria
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03576-Z
SPO-V04-03576-Z
19 000,00 € Vavrinec Sárkány Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02022-Z
SPO-V04-02022-Z
19 000,00 € Róbert Vlasák Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML. 2024/0300017
PHR_082/2024
50,00 € Vargová Zuzana Mesto Hurbanovo
18. Júl 2024
Nájomná zmluva
483/2024
13,00 € Štefan Marcinek MESTO DETVA
19. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-01/2024/Tomášovce/1190/SO 668/ŠomZd
1 443,78 € HALIER - Pozemkové spoločenstvo Tomášovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva číslo 146/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica - Dom kultúry Senica
146/2024
0,00 € Jana Voláriková Mestské kultúrne stredisko Senica
18. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Grich Alojz
18. Júl 2024
Zmluva o dielo na objednávku
23/104001/24/D/AZ
130,00 € prof. Ing. Peter Brída, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07043-Z
SPO-V04-07043-Z
19 000,00 € Kvetuša Basandová Slovenská agentúra životného prostredia
19. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/2261
14,00 € David Puchert Slovenské národné múzeum
19. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/2296
35,00 € Henrich Hržič Slovenské národné múzeum
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
904/2024-2
0,00 € Mäčková Natália Mesto Vrútky
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08404-Z
SPO-V04-08404-Z
19 000,00 € Ing. Peter Hromec Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML. 2024/0100058
PHR_085/2024
40,00 € Daňo Martin Mesto Hurbanovo