Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20756/2024/Piešťany
142,14 € Milan Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
487/2023ST
7 500,00 € Lucia Petričková Fond na podporu vzdelávania
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202410
0,00 € Peter Galko Obec Veľké Orvište
20. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023010585
900,00 € Maria Farsari Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20. Máj 2024
kúpna zmluva
066/2024
3 975,00 € Michal Lovász Obec Zlaté Klasy
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_147/2023
51,78 € Malko Milan Mesto Trenčianske Teplice
20. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122318
540,00 € Poloň Martin Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1083504
5 520,00 € Papucsek Gregor Rozhlas a televízia Slovenska
20. Máj 2024
-
43/2024
9 497,16 € Obec Trebatice Zuzana Heráková
21. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10077/2024/Šurany
16,12 € Helena Krajmerová MH Invest, s.r.o.
20. Máj 2024
Dohoda o ukončení Dohody o zverení služobného psa do osobnej starostlivosti
HZS_ZM_120-2024_2024
0,00 € npor. Jozef Šuliga Horská záchranná služba
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03410-Z
SPO-V04-03410-Z
19 000,00 € Ing. arch. Katarína Kráľová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Máj 2024
Alžbeta Kapitánová - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01217/2024-PRZ0065/24-00
0,00 € Alžbeta Kapitánová Slovenský pozemkový fond
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_067/2024
60,00 € Marko Miloš, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
AS5-1-2024
0,00 € ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Bukovci Obec Bukovec
20. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121809
1 400,00 € Balko Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2024
Zmluva o výkone činnosti člena hodnotiacej komisie
235-2024
0,00 € Daniel Feranec Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu DR
202411
600,00 € Edita Červeňová Mestský bytový podnik, spol. s r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169923012
686,85 € Búgel Tomáš, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Na žiadosť účastníka služobnej cesty
SOV - 65 - 62 /2024
5,95 € npor. Martina Brandisová Ministerstvo obrany SR