Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2021
Kúpna zmluva
153/2021-STM
290,00 € Ing. Peter Krempaský Slovenské technické múzeum
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065690
20,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
30.
November
2021
ZMLUVA č. M114/RO/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M114/RO/2021
2 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-965:191006
0,00 € prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30.
November
2021
Zmluva o spolupráci
ZML-2021/1-967:191006
0,00 € Gymnázium - Gimnázium, Veľké Kapušany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29.
November
2021
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku v inauguračnom konaní
203/HTF/2021
100,00 € Ivanka Kubicová Vysoká škola múzických umení
29.
November
2021
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-436/23-2021
0,00 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
29.
November
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2713/I/FM/TJ
4 000,00 € Airina Volungevičienė Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
30.
November
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-34-71/2021
14,04 € plk. Ing. Štefan ČAHOJ Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-158/2021-SkPeM
0,00 € Alexander SZENDY Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065690
20,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 11 05 Nn 2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 11 05 Nn 2021
414,00 € Ing.arch. Vladimír Hain PhD. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
30.
November
2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
7/2021-SZ2021/KE1152
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Spojená škola internátna, Trebišov, Poľná 1
29.
November
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-297/2021/Šalková/1888/Lf
94,51 € Anna Omastová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065689
30,00 € Mento Július Rozhlas a televízia Slovenska
30.
November
2021
Príkazná zmluva
289/2021
100,00 € Assoc. Prof. Dr. Jasper van Vliet Slovenská akadémia vied
30.
November
2021
Príkazná zmluva
317/2021
100,00 € Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm Slovenská akadémia vied
29.
November
2021
Licenčná zmluva na použitie diela
0521/FTF/2021
100,00 € Martin Čech Vysoká škola múzických umení
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065689
30,00 € Mento Július Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-278/2021/Šalková/1888/Lf
218,17 € Ján Mráz Národná diaľničná spoločnosť, a.s.