Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.31 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
389/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Mária Ganyová
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.30 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
390/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Klára Graciková
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č.35 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
393/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Milan Hliviak
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č.38 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
392/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou František Kiš
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.40 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
391/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Marta Poprocká
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.2 určeného na sociálne bývanie na Novej 26 v Moldave nad Bodvou
394/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Emília Bocskorásová
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.16 určeného na sociálne bývanie na Novej 28 v Moldave nad Bodvou
395/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Anna Matyščáková
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.15 určeného na sociálne bývanie na Novej 28 v Moldave nad Bodvou
396/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Helena Márthová
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.23 určeného na sociálne bývanie na Novej 28 v Moldave nad Bodvou
397/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Helena Barkászová
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
28/2023
148,00 € Obec Chmeľov Diakonický domov Elim
30. September 2023
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného
392023
0,00 € Obec Ruská Nová Ves Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
30. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
683/2023
0,00 € Mesto Rožňava Roland Lázár
1. Október 2023
nájom bytu A/2
65/2023
870,12 € Obec Hniezdne Veronika Majerčíková
30. September 2023
Zámenná zmluva
15092023
18,00 € Obec Hraničné Miroslav Sykora
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
24/2023
0,00 € Obec Egreš Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice
30. September 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 45/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.03.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 22.06.2023
CRZ/774/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Gajdoš
30. September 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 65/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.11.2021, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 25.08.2023
CRZ/775/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Princíková
30. September 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 31/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.08.2017, v znení Dodatku č. 24 zo dňa 22.06.2023
CRZ/776/2023
0,00 € Mesto Trebišov Viera Hvozdíková
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/780/2023
0,00 € Mesto Trebišov D&R Logistic s. r. o.
30. September 2023
Dodatok č. 47 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 46 zo dňa 25.08.2023
CRZ/778/2023
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič