Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-46-332/2021-S4
24,12 € Dušan HOLIŠ Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Nové Zámky
Z2100084
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093681
80,00 € Drábik Jakub Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/03/54E/1369
0,00 € Ciller Norbert Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004768
150,00 € Dominik Goluch Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚRSO
Z2100085
0,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093679
80,00 € Jaslovský Marián Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-46-338/2021-S4
17,96 € Roman MEDVEC Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-286:191006
0,00 € PhDr. Dušan Špirko, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-113/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
2,55 € Janka Horecká Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093678
80,00 € Uličný Peter Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o účinkovaní
0085/FTF/2021
350,00 € Gabriela Kaňová Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva 2021/90030/DAR uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
2021/90030/DAR
0,00 € Pavlína Sibyla Morháčová Slovenské centrum dizajnu
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004051
150,00 € Vladimír Drábek Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004769
150,00 € Dominik Goluch Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/RÚVZ Považská Bystrica
Z2100086
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093606
120,00 € Kudláč Jakub Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/27/54E/1153
0,00 € Bartko Erik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-65-165/2021
38,20 € slob. Anton DEMČÁK Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Zmluva o úvere
601/52/2021
23 120,00 € Martin Mitura a Marianna Mitura Štátny fond rozvoja bývania