Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/242/2024
553,00 € Michaela Naščáková Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
DOHODA O JEDNORAZOVOM POSKYTNUTÍ PRIESTOROV č. 21/2024
INT_138/2024
70,40 € Masiarčinová Marcela, Ing. Obec Beluša
21. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122083
100,00 € Laincz Eduard Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 70/2022
9013/0262/24
1 720,00 € Assoc. prof. Maryna Bordun Ph.D. Eng Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Darovacia zmluva 31/2024
D 31/2024
150,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202401279
19,92 € Ing. Magdaléna Madunická Obec Smolenice
21. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1083532
466,00 € Šulik Joachim Benedikt Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2024
Licenčná zmluva č. 21/2024
21/2024
0,00 € Oto Hudec Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch/Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
21. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
54/106101/2024
80,00 € Ing. Eduard Franas, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
21. Máj 2024
DOHODA O JEDNORAZOVOM POSKYTNUTÍ PRIESTOROV č. 22/2024
INT_137/2024
156,30 € Filko Jozef Obec Beluša
21. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
119/2024
83,08 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
21. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Tadeus Patlevič
098502582300
975,60 € Patlevič Tadeus Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122092
4 200,00 € Fabián Filip Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04008-Z
SPO-V04-04008-Z
19 000,00 € Elemír Bartalos Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
DOHODA O JEDNORAZOVOM POSKYTNUTÍ PRIESTOROV č. 23/2024
INT_136/2024
524,80 € Halas Jozef Obec Beluša
21. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
TOPÚ-24-6/2024
18,36 € Ing. Pavol POLÁK Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
118/2024
57,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
35/2024
10,00 € Mária Kotusová, , 07234 ZalužiceZalužice 287 Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 109/2022-STT
109/2022-STT
810,00 € Mgr. Alžbeta Kacz Mészárosová Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
238-2024
0,00 € Rozhina Rajablou Bratislavské kultúrne a informačné stredisko