Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 8/ZS/2022/1
1 000,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Ľudmila Vaškovičová
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 27/ZS/2022/1
660,00 € CULTUS Ružinov, a.s. LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s.
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 54/ZS/2022/1
120,00 € CULTUS Ružinov, a.s. SUPER MEDIA s.r.o.
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 55/ZS/2022/1
250,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Eva Matejová
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 56/ZS/2022/1
60,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Dáša Budajová
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 59/ZS/2022/1
400,00 € CULTUS Ružinov, a.s. JUTURN SLOVAKIA s.r.o.
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 61/ZS/2022/1
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Policy Advisory, s.r.o.
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 64/ZS/2022/1
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Rosenheim s. r. o.
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 62/ZS/2022/1
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Dušan Velič
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 58/ZS/2022/1
100,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Martin Gajdoš
24.
September
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 57/ZS/2022/1
150,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Eliška Kolářová
24.
September
2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZML-2022007
0,00 € N.M. - Audit, spol. s r.o. Obec Hurbanova Ves
24.
September
2022
Zmluva o dielo
24/2022
120 618,31 € JAS-ABM s.r.o. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
25.
September
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - ZŠ
93/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25.
September
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - MŠ
94/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
24.
September
2022
nájomná zmluva
20/9/2022
360,00 € Dom Kultúry v Čadci M4Slovakia s.r.o.
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SK/FMP/11b/09/006 - Z/D01 o NFP z Fondu malých projektov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. SK/FMP/11b/09/006 - Z/D01 o NFP z Fondu malých projektov
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Čierne
24.
September
2022
Neuvedené
191/2022
1 944,00 € T-MAPY s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
24.
September
2022
OBJEDNÁVKA NA POSKYTOVANIE STRÁŽNEJ SLUŽBY
1
0,00 € HK GROUP s. r. o. CULTUS Ružinov, a.s.
25.
September
2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátove centrum obcí a miest pre člena ZMOS
12-2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Brezov