Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092728
95,00 € Štaffen Peter Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60628
1 500,00 € Dušan Galo, Helena Galová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004729
150,00 € Anton Shkaruba Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4722/2021-450
4 000,00 € Martin Gašpar Ministerstvo kultúry SR
14.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-017/2018/Nižná Hutka/1665/RSG
1,42 € Irena Halecká Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Dohoda o splátkach
15/2021
270,00 € Erika Seböová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092973
90,00 € Minková Borgulová Božena Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60478
1 500,00 € Ing. Lukáš Flamík, Ján Flamík, Mária Flamíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004039
150,00 € Adriana Wiegerová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Stropkov
Z2100081
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093288
90,00 € Volf Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60459
1 500,00 € Marta Kujanová, Mgr. Zuzana Bartošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/IP Košice
Z2100082
0,00 € Inšpektorát práce Košice Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093440
100,00 € Bielik Viktor Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60450
1 500,00 € Milan Petrulák, Kamila Petruláková Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
16/2021/VZ/KZ
495,00 € Jozef Poliak Národná zoologická záhrada Bojnice
14.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/FNsP Prešov
Z2100083
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093442
100,00 € Derka Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62020
1 730,00 € Vladimír Korman, Mária Kormanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004042
150,00 € Václav Janiš Agentúra na podporu výskumu a vývoja