Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Smlouva o vzájemné spolupráci čj.: 56475/2024-O27
201/2024
0,00 € České dráhy , a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
21. Máj 2024
Darovacia zmluva 2/2024
2/2024
0,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ Radovana Kaufmana Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske
21. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov výučba č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00361/2024 RE
1 535,00 € Martin Pinkoš Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
291/2024/OMM
120,00 € Anna Mrážiková Mesto Vranov nad Topľou
20. Máj 2024
Nájomná zmluva 2/2024/S
Nájomná zmluva 2/2024/S
0,00 € Krištof Timoránsky Obec Papradno
20. Máj 2024
Igor Vronský - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
03215/2023-PRZ0295/23-00
0,00 € Igor Vronský Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie
29/2024-00001/2024/VK
70,00 € Mária Modrovichová Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20844/2024/HS
990,15 € Pavol Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
500/2023ST
7 000,00 € Bc. Klára Škreptáková Fond na podporu vzdelávania
21. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122080
200,00 € Marcinowska Maria Iwona Rozhlas a televízia Slovenska
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00736-Z
SPO-V04-00736-Z
19 000,00 € Ján Pisarčík Slovenská agentúra životného prostredia
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
151/2024
200,00 € Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D Hudobné centrum
20. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024120/2024
55,00 € Mgr. Veronika Mihaliková Národné osvetové centrum
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09625-Z
SPO-V04-09625-Z
19 000,00 € Miroslav Kutera Slovenská agentúra životného prostredia
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_145/2023
51,78 € Malíková Vlasta, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
272/2024
3 750,00 € Ing. Dana Jenčová, Lipová 1935/15, 082 21 Veľký Šariš      , Obec Jesenské
21. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - Dom kultúry Sverepec
19/2024
0,00 € DHZ Sverepec, Sverepec 214 a Sverepec 219, 017 01 Sverepec Obec Sverepec, Sverepec 215, 017 01, Považská Bystrica
21. Máj 2024
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu 83/2024
83/2024
17,45 € Mgr. Katarína Vicenová Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
21. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122081
80,00 € Sarnecká Františka Rozhlas a televízia Slovenska
20. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09722-Z
SPO-V04-09722-Z
19 000,00 € Zuzana Krčulová Slovenská agentúra životného prostredia