Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-033/2015/Bytčica/186/SI_dodatok č.3
3,51 € Viola Benková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-46-342/2021-S4
18,92 € Maroš PUŠKÁR Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva
45/2021-STM
30,00 € Tibor Zelenka Slovenské technické múzeum
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z1232/2021-09
70,00 € Radovan Snovák Slovenská národná galéria
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
tpr-64-86 /2021
23,88 € Peter L E Š K O Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60256
1 500,00 € Peter Chupáč, Zuzana Chupáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo FRI č. 20/2021
Zmluva o dielo FRI č. 20/2021
70,00 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline
14.
Máj
2021
Dohoda o splátkach
14/2021
800,00 € Regina Mucsková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004020
450,00 € Jakub Jirsa Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60317
1 500,00 € Anna Čviriková, Juraj Čvirik, Katarína Čviriková, Daniela Čviriková Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prpv - 73-54 /2021
20,21 € Vendelín ONDRÁŠEK Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
11/2021-FMU
35,00 € Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004720
150,00 € Marek Weglowski Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. 16/2021/FPEDAS
Zmluva o dielo č. 16/2021/FPEDAS
60,00 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60353
1 100,00 € Botková Renáta Mgr., Šípka Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prpv-73-55/2021
11,48 € Tibor ZÁMEČNÍK Ministerstvo obrany SR
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004025
150,00 € František Hnilička Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60435
1 500,00 € Pavol Slebodník Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
0083/FTF/2021
400,00 € Andrej Ovald Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60407
1 500,00 € Kulaš Peter, Patrícia Kulašová Slovenská inovačná a energetická agentúra