Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva č. 4/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu
20/2022
0,00 € Dominika Brnušáková, 027 13 Hladovka 110 Obec Hladovka, Hladovka 45
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2022, HM A 69
21/2022
5,00 € Anna Vnenková, 027 13 Hladovka 211 Obec Hladovka, Hladovka 45
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa uznesenia č. 26/2022 zo zasadnutia OcZ dňa 23.5.2022
2022/06/03
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Obec Šarišské Dravce
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2022/4-128
26-2022
0,00 € Marek Pavolka, Chlebnice 267, Lenka Hricová Podbiel 389 Obec Chlebnice, Chlebnice 186, PSČ: 027 55
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z0323
0,00 € Zdenko Hulín Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
Z/206/2022
146,07 € Korbeľová Klaudia Mesto Trstená
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
239/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
240/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
č.26/22/HMB-ZoD č.4
550,00 € Mgr. art. Daniel Výrostek Horehronské múzeum
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
241/2022
7,00 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
242/2022
3,50 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
243/2022
7,00 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
244/2022
150,00 € Grofčík Štefan Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
245/2022
450,00 € Beňuš Jakub Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Liptovský Ján
2022/465
0,00 € Anna Staroňová, Liptovský Ján Obec Liptovský Ján
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
30/04/2022/1
0,00 € Mgr. Veronika Süvegová Obec Malé Ludince
25.
Jún
2022
Zmluva o finančnej zábezpeke
343/2022-1
193,83 € Mgr.Ľubica Kubišová Obec Látky
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
29/04/2022
0,00 € Dániel Süveg Obec Malé Ludince
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
31/05/2022/1
0,00 € Mgr. Veronika Süvegová Obec Malé Ludince
25.
Jún
2022
Dohoda o urovnaní
1286/2022
0,00 € Mieščák Milan a Jarmila Obec Príbovce, č. 184, Príbovce