Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78629-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Gazdíková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78617-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miroslava Suchánková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78615-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristína Srnková
19. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.315/2025
4/2024
667,84 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Obec Radošovce
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 62/2023/R
P/62/2023
0,00 € FRAMA S.R.L Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001306
187,90 € Marianum Blažena Kollárová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000315
232,10 € Marianum Roman Géci
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001305
185,68 € Marianum Mariana Konečná
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001340
232,10 € Marianum Petra Grohoľ Körnerová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2100000043
187,90 € Marianum Ing. Peter Distler
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001342
139,26 € Marianum Ing. Miriam Halamová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000611
169,11 € Marianum Ing. Eva Ťažká
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001341
232,10 € Marianum Milan Rašla
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001339
232,10 € Marianum Ing. Juraj Schwarz
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000929
154,80 € Marianum Mgr. Mária Žiaková
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001338
23,21 € Marianum Ing.arch. Vojtech Hrdina, PhD.
19. Máj 2024
Darovacia zmluva 2-2024
3/2024
0,00 € ESET,spol. s.r.o. Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 72/2023/R
P/72/2023
0,00 € HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 63/2023/R
P/63/2023/
0,00 € Hotel Flóra, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
19. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 88/2023/OaP
P/88/2023
0,00 € PORFIX - pórobetón, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín