Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA
VeSŠO-8-109/2022
803,52 € Ing. Pavol HANTÁK Ministerstvo obrany SR
30. September 2022
Nájom nebytových priestorov na prízemí - miestnosť s príslušenstvom
Zmluva č. 16/2022/OASn
1 477,00 € Valenčíková Eva Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10
30. September 2022
Nájomná zmluva
03/2022-23
0,00 € Jaroslav Fojtík Základná škola, Lichardova 24, Žilina
30. September 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
Z 117/2019/2
0,00 € Lucia Osvaldová Obec Gemerská Poloma
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106437
50,00 € Hulek Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Dohoda o náhrade škody č. 136/OF-2022
CPPO_ZM_136-OF-2022_2022
91,40 € Ing. Andrej Šima Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C19/ŠFRB/2022
C19/ŠFRB/2022
0,00 € Alžbeta Kopťárová Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z-22-06-09
Z-22-06-09 Dod 1
0,00 € Ladislav Nagy Obec Orechová Potôň
30. September 2022
Nájomná zmluva na byt č. 2G3, Námestie na Záhumní 2101/2B, Varín
NB-2022-026
0,00 € Repa Peter Obec Varín
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106227
100,00 € Drška Richard Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Darovacia zmluva č. 16/2022
386/2022
80,00 € Ing. Richard Kaňa Slovenské banské múzeum
30. September 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1071877
450,00 € Križková Terézia Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Z M L U V A č. 2/2022 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Zbierky zákonov
2/2022
0,00 € Mgr. Roman Sorger Mestské kultúrne stredisko
30. September 2022
Zmluva o nájme
NZ/0020/U-103
0,00 € Mgr. Anna Benková Spojená škola, Poltár
30. September 2022
ZMLUVA
449/2022
0,00 € Anja Naňová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0334
0,00 € MUDr.Renáta Palmajová, Krajinská 103,82106 Bratislava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o výpožičke č.202210
202210
0,00 € Ing.Urbančok Š. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105618
75,00 € Nečasová Denisa Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
ZMLUVA č. 891/2022/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
891/2022/OSV
4 233,84 € Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, Púchov - Nosice 57, 020 01 Púchov Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu
13/2022
0,00 € Andrej Kuna Obec Bádice