Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 46
0,00 € Veronika Michelčíková Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
4. December 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Emília L. KIRA n.o.
4. December 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-školenie-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 44/STT-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1782:191006
0,00 € PhDr. Anna Klimentová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. December 2023
Zmluva o klinickom skúšaní č. W-5222-301
Zmluva o klinickom skúšaní č. W-5222-301
0,00 € Medpace Clinical Research, LLC Nemocnica Poprad, a.s.
4. December 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
166/2023ST
7 500,00 € Samuel Mésároš Fond na podporu vzdelávania
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela
29/2023
100,00 € doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
4. December 2023
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
05.5-36-2023
0,00 € Ing. Martin Magáth Verejné prístavy, a. s.
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0229/2023
0,00 € Anna Foltýnová Obec Lozorno
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
226-1130SK/2023-010
2 536,67 € Bc. Radoslava Pacigová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
51/2023ST
2 500,00 € Laura Dorniaková Fond na podporu vzdelávania
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0230/2023
0,00 € Anna Foltýnová Obec Lozorno
4. December 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
59/2023ST
7 500,00 € Peter Ékes Fond na podporu vzdelávania
4. December 2023
autorská zmluva
69/23
100,00 € Nina Rakšányová Mestská knižnica v Bratislave
4. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
453/2023
150,00 € Nagy Adam Divadelný ústav
4. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študenta
ZML-2023/1-1790:191006
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116129
2 250,00 € Šebo Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
4. December 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
106/2023ST
2 000,00 € Bc. Matúš Jurčík Fond na podporu vzdelávania
4. December 2023
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-249/2017/Bytčica/188/Sl_dodatok č.2
47,21 € Bohuslav Repkovský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0231/2023
0,00 € Renáta Klasová Hullmanová Obec Lozorno
4. December 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
1/2023ST
7 500,00 € Bc. Adam Alexa Fond na podporu vzdelávania