Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0650
APVV-23-0650
199 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0350
APVV-23-0350
199 520,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0399
APVV-23-0399
200 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0515
APVV-23-0515
134 056,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0556
APVV-23-0556
200 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0645
APVV-23-0645
157 647,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0657
APVV-23-0657
199 992,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Rady vysokých škôl
0305/2024
34 500,00 € Univerzita Komenského v Bratislave; Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Júl 2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 12/2024
20/2024
0,00 € Veda, vydavateľstvo SAV, Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. Historický ústav Slovenskej akadémia vied v.v.i.
15. Júl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 30/2023
190010/242/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave VM Dent s. r. o.
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0327/2024
326 715,05 € Slovenský skauting Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Júl 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
105/2024
0,00 € Obec Lošonec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
106/2024
0,00 € Obec Lošonec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o uskutočňovaní finančných operácií súvisiacich s použitím prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania - Program Slovensko
Dodatok č. 7 k Zmluve o uskutočňovaní finančných operácií súvisiacich s použitím prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania - Program Slovensko
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
15. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 96/00230/SMN/600 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 4.9.1996 a jej dodatkov
35/2024
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice-Sever
15. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1/2024
1/2024
0,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
46059/2024
1,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024
195/CVTISR/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Centrum vedecko-technických informácií SR
14. Júl 2024
Zmluva v zmysle autorského zákona
2470143
0,00 € SĽOVGRAM Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
12615/2023/5400/063
90 000,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Železnice Slovenskej republiky