Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
ZMLUVA č. 1397/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1397/2024
2 700,00 € Združenie obcí - Termál Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-50-79/2024
13,28 € MUDr. Dávid TRABAlÍK Ministerstvo obrany SR
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09097-Z
SPO-V04-09097-Z
19 000,00 € Jozef Jančo Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07148-Z
SPO-V04-07148-Z
19 000,00 € Ing. Martin Fabian Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov/nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/2184
25,00 € Mgr. Silvia Puček Ujházyová Slovenské národné múzeum
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06228-Z
SPO-V04-06228-Z
19 000,00 € Ing. Róbert Poklemba Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Nájomná zmluva
NZ_517/2024
72,76 € Peťko Jozef Mesto Topolčany
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04558-Z
SPO-V04-04558-Z
19 000,00 € Vladimír Pitko Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
520/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Ondrej Prišťák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 0140/RO/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004 Z
0140/RO/2024
7 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
353-2024
0,00 € Olha Dutchuk Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 121/2024 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
1638/2024
34 235,41 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MT-INÉ-2024/2241
38,00 € Jozef Glombík Slovenské národné múzeum
19. Júl 2024
Zmluva č. 10/2024/AÚVL o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 10/2024/AÚVL/44 RVPS
0,00 € Ing. Rita Novosadová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Šaľa
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08990-Z
SPO-V04-08990-Z
19 000,00 € Tomáš Kostovčík Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní krátkodobého prenájmu Pastierskej koliby
PK02/2024
200,00 € Vladimír Kurák Tekovská Breznica
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci v rámci realizácie NP Zdravé komunity
Z202414
0,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Zdravé regióny
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02477-Z
SPO-V04-02477-Z
19 000,00 € Jaroslav Pilát Slovenská agentúra životného prostredia
19. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1556/I/PRIF/TAJ
100,00 € doc.Ing. Boris Lakatoš, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
19. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-020/2024/Podrečany/1190/2591/SO659,658,654
8,64 € Ján Lauko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.