Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58199
2 720,00 € Pavol Scholc Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
dk-233-5/2021
199,57 € Ing. Stanislav ŠTOVKA Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/FNsP Prešov
Z2100106
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Slovenská konsolidačná, a.s.
22.
Jún
2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 70/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
70/2021/AH
66,00 € Sonia de Puineuf Slovenské centrum dizajnu
22.
Jún
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-001/2021/Svrčinovec/1019/501-02/RumDa
3,46 € Jozef Gomola Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1062673
3 600,00 € Výbošteková Marta Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-145-168/2021
20,68 € Ing. Ľuboslav RABAJDA Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58195
2 380,00 € Františka kozakova, milan kozak Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-021/2021/Svinia/1020/SO 700-00.1/NY
83,54 € Margita Hovančáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV - 30 - 26 /2021
17,60 € Ing. Jaroslav MARKO Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062674
80,00 € Zubko Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58238
3 400,00 € Boška Ľubomír, Ing., , Bošková Anna r. Bošková, Ing., Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
vkPO-73- 238 /2021
36,36 € Jozef KOŠÍK Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 344/2021
0,00 € MUDr. Ivana Krajčiová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062723
1 500,00 € Vlasková Rozália Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58240
2 720,00 € Ing.Jozef Sroka Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. 7000259313/8180
6-2021
0,00 € Štátna pokladnica Národný jadrový fond
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-77/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300
54,49 € Ida Pittnerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2094278
40,00 € Guráňová Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1063134
25,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska