Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5821005685
150,00 € Karol Flachtbart Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 765/2021/DK
4971/2021/NPPC-VÚŽV
342,00 € Pavol Katriňák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066500
40,00 € Ormisová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/62/256
427 580,12 € Obec Nitrianske Sučany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2099431
500,00 € Holubánska Eva Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5821005689
75,00 € Jaromír Kolejka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 686,00 € Mgr. Martina Krutá Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066182
200,00 € Čejka Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2096973
142,40 € Puchalová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099135
90,00 € Mikle Peter Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5821005693
75,00 € Róbert Kubinec Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066179
200,00 € Triaška Stefanovič Olja Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099134
110,00 € Katrebová Blehová Beáta Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098720
80,00 € Valentín Alexander Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 771,80 € Bc. Klára Antalová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
19.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5821005694
75,00 € Danuša Tarkowská Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066146
200,00 € Adamčák Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
2 891,40 € Bc. Dagmar Loyová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1066348
375,00 € Polčák Norbert Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5821005705
75,00 € Pavel Petrovič Agentúra na podporu výskumu a vývoja