Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
ZMLUVA č. 1036/CZ/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1036/CZ/2021
350,00 € Spolok Detvan, z. s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-964/2020/Lisková/7596-04/0920/DPP
144,27 € Zuzana Solanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 896/6453/2021
896/6453/2021
4 977,20 € Guarnieri Roberto Carlo Ing. rod. Guarnieri Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58043
3 151,00 € Agneša Állóová, Donald Álló Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0142/HU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0142/HU/2021
1 500,00 € Folklórny Tanečný spolok Furmička / Furmicska Néptánc Egyesület Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Jún
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-017/2021/Skalité/1019/SO 501-02/HudEm
42,84 € Milan Drahniak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
30201/NZ-368/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_Dodatok č.2
720,80 € Marta Kolodová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-973/2020/Lisková/7596-04/0920/DPP
53,71 € Tibor Šiška Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 897/6453/2021
897/6453/2021
2 220,48 € Donovanová Zdenka rod. Ladecká Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58094
3 400,00 € PhDr. Jozef Krilek, Bc. Michaela Krileková Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
Dohoda o vedení motorového vozidla
9/2021/EO/DVMV
0,00 € Ing. Lenka Fábryová Národná zoologická záhrada Bojnice
22.
Jún
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-496/2020/Skalité/1019/SO 501-02/HudEm
42,37 € Miroslav Lašút Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
11.mpr-26-28/2021
9,90 € Mgr. Martin ĎURANA Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
dk-74-215 / 2021
4,40 € Ing. Radovan PETRANIN Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58142
2 720,00 € Katarína Gardianová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30703/NZ-004/2021/Nižná/1689/SO 021,212,211,802,501,670/TraMi
6 715,04 € Jozef Garbiar Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Jún
2021
Príkazná zmluva
21/1/9437/1
462,00 € Bittnerová Ľudmila, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58159
3 400,00 € Matúš Chudík , JUDr. Izabela Chudíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí platenej služby- Hospitalizácia na vlastnú žiadosť
85-2021
1 029,00 € Ing. Jozef Pavlík Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094288
600,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska