Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06025-Z
SPO-V04-06025-Z
19 000,00 € Mgr. Tomáš Kuchta Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1084529
5 115,00 € Obrancová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
25. Jún 2024
Zmluva SZV č. 1/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Zmluva SZV č. 1/2024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Púchov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Púchov
25. Jún 2024
Zmluva o prenájme kontajnera číslo: 03/2024.
03/2024
90,00 € SOPO - EU, s.r.o. Obec Ochodnica
24. Jún 2024
Zmluva č. 16/2024 o krátkodobom prenájme majetku mesta
16/2024
45,00 € Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin Líška Richard
24. Jún 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122961
1 900,00 € Papucsek Gregor Rozhlas a televízia Slovenska
25. Jún 2024
Dohoda o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
40/N/2024
3 580,00 € Marián Greksa Obec Cinobaňa
25. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
1752/2024
0,00 € MUDr. Vladimír Porvan Poliklinika Tehelná, a.s.
25. Jún 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/165/PaCS
33,20 € Džubasová Judita Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. Jún 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-59-233/2024
20,32 € Vojtech PITRON Ministerstvo obrany SR
24. Jún 2024
Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia s hudbou č. AF3-178/2024
AF3-178/2024
100,00 € Dominik Královič Múzeum mesta Bratislavy
24. Jún 2024
Partnership Agreement
374/2024
1 000,00 € Száz Szikra Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24. Jún 2024
Zmluva
10/2024
0,00 € Lindström, s.r.o. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1084524
7 800,00 € Mališ Daniel Rozhlas a televízia Slovenska
25. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
51.k-104-34/2024
0,00 € Jana VOJTOVIČOVÁ Ministerstvo obrany SR
25. Jún 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-59-234/2024
11,76 € Jozef BELIŠKO Ministerstvo obrany SR
25. Jún 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-044/2024/Tomášovce/1190/2591/SO655,660,678
9,75 € Eva Lašáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2123416
2 400,00 € Hubová Lea Rozhlas a televízia Slovenska
25. Jún 2024
Zmluva o výkone služby - opatrovateľka - terénna opatrovateľská služba
15/05/2024
0,00 € Katarína Palicová Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
0460/FTF/2024
350,00 € Milan Machajdík Vysoká škola múzických umení