Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1013
0,00 € Valcerová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1029
0,00 € Krajčík Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-002/2020/Fintice/1971/MPV PO
1 266,43 € Mária Bačová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva
ZML-2021/1-284:191006
0,00 € Outdoor Media, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58006
3 400,00 € Alena Gofjarová r. Ligová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
rmo-112 - 182 / 2021
15,77 € Michal ONDRIK Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 1/07/Nn/2021
2217/2021/LSR
315,00 € Ing. Andrej Čikel, PhD. MBA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb – 35 – 253 /2021
100,56 € Mgr. Tibor HAMARA Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VePS-56-77/2021
18,86 € Ing. Ladislav MACHAVA Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
04663/2020-PKZO-B40184/20.00
247,72 € Slovenská republika zast. Slovenským pozemkovým fondom/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58172
2 720,00 € Milan Madzik, Alena Madziková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 5/2021/MPO
2021/004171-047
8 850,00 € Ing. Tomáš Brisuda SR - Okresný úrad Banská Bystrica
17.
Máj
2021
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1204-2021-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ING - PRODUKT, s.r.o.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58130
3 400,00 € Vladimír Jankovič, Kamila Jankovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/726
0,00 € Karička Radoslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-021/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
153,51 € Viera Bobáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-31-114/2021
23,24 € Viktor MOLNÁR Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58120
3 400,00 € Róbert Kontuľ Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci č. 42/1003/2021
120/2021
175,00 € Ing. Rudolf Rypák Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4750/2021-450
4 000,00 € Albert Koky Ministerstvo kultúry SR