Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 9/2022
835/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 8/2022
836/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA
842/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
Zmluva č. 58/2022/ZslMuTT
560,00 € Anetta, Ml. Vojtech Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
846/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke č. 2/2022
Zmluva č. 59/2022/ZslMuTT
0,00 € Múzeum Jána Thaina Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
25.
Jún
2022
Licenčná zmluva č. 1/2022 (VŠVU Bratislava)
Zmluva č. 33/2022/VlMGa
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení Bratislava Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
847/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č.60/2022
Zmluva č. 77/2022/ZOSSe
50,00 € Kováčová Silvia Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
25.
Jún
2022
Odborný seminár - XIII. Podunajské písmená
Zmluva č. 42/2022/ŽOSDS
100,00 € Biskupičová Janka, Ing. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25.
Jún
2022
žiadosť o zapožičanie motorového vozidla
53/2022
0,00 € Anna Homolka Bábkové divadlo Žilina
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva - finančný dar
5/2022
57,00 € Roman Hrnčár MŠ Výčapy-Opatovce
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZHOTOVENÍ UMELECKÉHO VÝKONU - Leto na korze 2022 - Michal Horský
78/2022
250,00 € Michal Horský Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZHOTOVENÍ UMELECKÉHO VÝKONU - Leto na korze 2022 - Peter Lachký
79/2022
220,00 € Peter Lachký Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 9 na adrese Moyzesova 819/106
452/2022
2 129,76 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 24 na adrese Rozkvet 2064/140
456/2022
1 131,48 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 13 na adrese Rozkvet 2064/141
457/2022
1 002,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.185/2020
475/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na 21 m2 z pozemku C KN parc. č. 956 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2914 m2 , k. ú. Horný Moštenec, LV č. 281
477/2022
31,92 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
24062022
1 870,54 € PharmDr. Stenchlak Rudolf Obec Skalité