Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09599-Z
SPO-V04-09599-Z
19 000,00 € Ing. Juraj Adamec Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07821-Z
SPO-V03-07821-Z
19 000,00 € Ľubomír Hriš Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00150-Z
SPO-V03-00150-Z
19 000,00 € Martin Steiner Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
Licenčná zmluva
231/2024
0,00 € Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD. Mesto Senica
24. Apríl 2024
Oddychovka 2024
Zmluva č. 57/2024/GOSGa
150,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00003-Z
SPO-V05-00003-Z
22 800,00 € Mgr. Jozef Stropkovský Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
3278-2017-KZ/2023
422,42 € Mgr. Juraj Tichý Železnice Slovenskej republiky
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
08/2024
910,00 € Mgr. Eva Snopková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva
DZ202401V
30,00 € Jana Hubačová Obec Huty
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05238-Z
SPO-V03-05238-Z
19 000,00 € Petra Tomková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č.68/2024
ZO_68/2024
0,00 € Mgr.art. Anna M. Mihaliková Turčianske kultúrne stredisko v Martine
24. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ŠbPO-82-8/2024-11.ODD
25,04 € Ing. Pavol KOŠKOVSKÝ Ministerstvo obrany SR
24. Apríl 2024
Oddychovka 2024
Zmluva č. 56/2024/GOSGa
200,00 € Červeňanský Boris, DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
24. Apríl 2024
Dohoda č. R3-8/8/2024 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
2024/30/00
0,00 € Škola úžitkového priemyslu Štátna vedecká knižnica v Košiciach
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/765/I/FIF/UE
400,00 € John Peter Butler Barrer Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí FP
6/2024
299,00 € PharmDr. Denisa Páldyová Obec Kráľová nad Váhom
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1032
70,00 € Miroslav Psota Slovenské národné múzeum
24. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
51.k-104-32/2024
0,00 € Maroš Lazorík Ministerstvo obrany SR
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09382-Z
SPO-V04-09382-Z
19 000,00 € Valeria Súkeníková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní v ubytovni Fortuna do 31.07.2024
921106924
341,30 € Riška Pavol Hlavné mesto SR Bratislava