Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 14-2022 P. Procházka
PZ 14/2022
20,00 € Peter Procházka Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106444
50,00 € Štoksa Hubert Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106229
100,00 € Hoferka Martin Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
132/2022/AUT
0,00 € PhDr. Marek Rímsky Slovenská národná knižnica
30. September 2022
Dodatok s účinnosťou 22.9.2022 k poistnej zmluve č.2407990456
161/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. September 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k- 6 – 303 / 2022
36,08 € Ľubomír HURAJT Ministerstvo obrany SR
30. September 2022
Zmluva o propagácii
2022/1057
1 000,00 € Obec Podkylava Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
Nájomná zmluva
01/2022-23
0,00 € OZ ŠK Juventa ŽILINA Základná škola, Lichardova 24, Žilina
30. September 2022
Zmluva o spolupráci OZ - 10/2022 MG RS
OZ 10/2022 MG RS
40,00 € Kristína Rimavcová Fratričová Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
30. September 2022
Nájomná zmluva č. 7/2022-23
7/2022-23
220,00 € Mgr. Zuzana Bačová Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
30. September 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
529/2022
0,00 € Michaela Redlingerová Stredoslovenské múzeum
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105960
30,00 € Fazekaš Oliver Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Nájomná zmluva
02/2022-23
0,00 € Súkromné centrum voľného času JUVENTA Základná škola, Lichardova 24, Žilina
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0335
0,00 € Vladimír Pastucha, Budmerice 551, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/24/V
90/2022
40,00 € Ján Ciglian Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku po zvyšovaní kvalifikácie zamestnanca
1488/2022
1 000,00 € Bc. Andrea Štofilová Fakultná nemocnica Trnava
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106228
100,00 € Drahošova Viera Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zriadenie vecného bremena
33/MAJ/HLZ/2022
0,00 € Jozef Sládek a manž. Mesto Stará Turá
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
47-2022
0,00 € Anna Balabkina, Demid Balabkin, Yaroslav Ostrovskyi Obec Sása
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000303895-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.