Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priesorov KNZ č. 27/2023
Zmluva č. 80/2023/SOŠOaSTt
1 566,52 € Dobrotka Pavol, Ing. akad. arch. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
1/2023-R
0,00 € Gálly Vladimír Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. September 2023
Dodatok č. 4 - Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná
749/2023
83 772,00 € Neuvedené Neuvedené
26. September 2023
Kúpna zmluva
823/2023
75 000,00 € Milada Solařová Obec Dolná Krupá
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priesorov KNZ č. 24/2023
Zmluva č. 77/2023/SOŠOaSTt
1 566,52 € E-GO Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
26. September 2023
2023/57/INT
2023/57/INT
0,00 € Svitlana Pavlenko Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
26. September 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
260/CVTISR/2023
65,00 € Peter Fedorčák Centrum vedecko-technických informácií SR
26. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-129/2023
26,40 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2023
Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu
2712023
0,00 € Lukáš Hrušík MŠK Púchov s.r.o.
26. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_091/2023
82,00 € Memiši Talha Mesto Spišská Nová Ves
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-04
250,00 € Mária Riasová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
663/2023
0,00 € Pavlína Varsíková Univerzitná nemocnica Martin
26. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30600/NZaZoVB-1298/2023/Píla/1979/2591
160,56 € Mária Garajová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30600/NZaZoVB-1310/2023/Píla/1979/2591
767,75 € Miloš Lichý Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na služobné účely
200_2023
0,00 € Ing. Róbert Beseda Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
26. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_092/2023
80,00 € Poracká Darina Mesto Spišská Nová Ves
26. September 2023
Zmluva o dielo č. 5/007/23
TvU_2023_PF_10
80,00 € JUDr. Petr Bělovský, Dr Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. September 2023
Dodatok č.1 k NZ 2/2023
-CRZ-
0,00 € Halász Adam Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi Molnár Albert Alapiskola
26. September 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-313/2023
35,76 € Peter REPÁK Ministerstvo obrany SR
26. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_095/2023
109,00 € Hmelárová Janka Mesto Spišská Nová Ves