Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 1/12/Nn/2023-LP
7222/2023/LSR
93,80 € Vladimír Janči LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
17/2023
4 000,00 € Gabriela Bartolenová Fond na podporu vzdelávania
7. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-503/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
3,45 € Bernard Lejko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Kúpna zmluva
VYS_018/2023
112,98 € Hriň Štefan Mesto Hriňová
7. December 2023
ZMLUVA O FINANČNEJ ZÁBEZPEKE
CRZč.7188/2023/LSR
0,00 € Adrián Horváth, Michaela Horváthová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
7. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 644/23
644/23
0,00 € Branislav Nichta – VÍNO NICHTA Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2023/3846
60,00 € Mgr. Zuzana Francová Slovenské národné múzeum
7. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6729/2023/LSR
0,00 € Jarmila Harkotová Mgr. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
7. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
291-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra STYK SERVIS, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
106/2023
4 000,00 € Simona Hiščáková Fond na podporu vzdelávania
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04375-Z
SPO-V03-04375-Z
19 000,00 € JUDr. Ing. Jana Houdeková Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
Zmluva o spolupráci č.25/2023/SŠ
252023
150,00 € Simona Petrášová Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
7. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2023/1194
2023/1194
66,00 € Aleš Viršinský a Jana Viršinská Palatinusová Trenčiansky samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
86/2023
4 000,00 € Katarína Garčárová Fond na podporu vzdelávania
7. December 2023
Zmluva č. 585/2023 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
585/2023
9 999,00 € Ing. Lukáš Hurban INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
7. December 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_292-2023_2023
0,00 € Juraj Dančo Horská záchranná služba
7. December 2023
Kúpna zmluva
01-A22002-KZ/2023
1 210,34 € Augustín Antoni Železnice Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 517/23
517/23
0,00 € Ing. Filip Sedliak - FISE Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 2283/6453/2023
2283/6453/2023
793,17 € Sklenárová Blanka rod. Rožková Slovenská správa ciest, Bratislava
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
34/2023
4 000,00 € Terézia Bouchirebová Fond na podporu vzdelávania