Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o výkone činnosti člena hodnotiacej komisie
226-2024
0,00 € Michal Kordoš Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
232/2024/KRÚ
250,00 € Gašpierik Libor Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Darovacia zmluva
DZ202410V
30,00 € Alžbeta Bačovská, Huty 38 Obec Huty
21. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ČSPSR-69-26/2024
28,64 € Ondrej Családi Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/240/2024
553,00 € Ivana Machalková Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
895-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MULTIHOUSE
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02292-Z
SPO-V04-02292-Z
19 000,00 € MUDr. Zuzana Jankeje Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-106-131/2024
75,00 € Jaroslava MIKULÍKOVÁ Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
28/2024
0,00 € Ján Harvan Obec Staré
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve č. 2005KU172
1/2024 - 2005KU172
0,00 € PROMYS soft s. r. o. „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09366-Z
SPO-V04-09366-Z
19 000,00 € Ing. Barbora Zahradníková PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
21052024
0,00 € Charita Komárno n.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla č. 8/2024
28/2024
0,00 € Mgr. Mária Kopčáková Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
21. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/256/2024
761,00 € Miroslava Hajdáková Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02067-Z
SPO-V04-02067-Z
19 000,00 € Mgr. Daniela Sabanošová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639354823022
1 434,12 € Hrabovská Viera, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
11-485/24
0,00 € Vladimír STOLÁR Národné divadlo Košice
21. Máj 2024
Zmluva č 50/2024 o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb 50/2024
0,00 € Mgr.art. Mária Staviarska Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
21. Máj 2024
Zmluva o dielo 5/2024
5/2024
200,00 € Norbert Jánošdeák Obec Lipovník
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634171823012
489,17 € Kavacký Ján,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava