Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Darovacia zmluva-V.Pokrajová
Darovacia zmluva-V. Pokrajová
65,00 € Vincencia Pokrajová Olešná
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-62/2024
70,00 € Viliam Michalík Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-211/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,37 € Viliam Klačko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-1
7,00 € Viktoria Neupauerová Slovenská národná galéria
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01100-Z
SPO-V04-01100-Z
19 000,00 € Viktória Glodová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05729-Z
SPO-V04-05729-Z
19 000,00 € Viktor Takács Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Licenčná zmluva č. 22 / 2024
22/2024
0,00 € Viktor Hulík Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300446
391,52 € VIKTOR DANDÁŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 23.10.2023
79/2024
0,00 € ViKAMont SK s.r.o. Obec Šoporňa
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania
445/Č/2024
8 500,00 € Viecha s.r.o. Slovenské národné divadlo
17. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva na dezinfekčné prípravky
075/01-046/2024
64 974,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 2. ročník súvislá prax v ŠKD
22032024ZP
0,00 € viď.príloha obsahujúca zoznam zmluvných partnerov Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243443_Z
32 998,80 € VHM Corp s. r. o. Nemocnica Poprad, a. s.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
52/2024
0,00 € Verteco, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09289-Z
SPO-V04-09289-Z
19 000,00 € Veronika Vasko Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-180/2023/2024
490,00 € Veronika Lojanová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
17. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
11.mpr-59-23/2024
35,50 € Veronika Jakubcová Ministerstvo obrany SR
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2018/01147
20,00 € Veronika Dzuriková Jasov
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
161/2024
48 732,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Bánovce nad Bebravou
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
23/2024
32 571,76 € Veríme v Zábavu, s. r. o. Obec Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom 64