Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
darovacia zmluva
DAR_382/2024
150,00 € Yilmaz Ilaria Mesto Nováky, MsÚ
11. Júl 2024
Rámcová dohoda na dodanie kancelárskeho papiera č. 730/2024
730/2024
30 624,49 € Xepap, spol. s r.o. Mesto Žilina
11. Júl 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom, a o poverení spracúvaním osobných údajov
-CRZ-
0,00 € X vision s.r.o. ZŠ s MŠ Ubľa 120
12. Júl 2024
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
POISTNÁ ZMLUVA č. 610/921015-1
130,88 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
12. Júl 2024
Havarijné poistenie Poistná zmluva č. 610/920707-0(6095250168)
610/920707-0(6095250168)
502,60 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
11. Júl 2024
poistná zmluva
6095247339
0,00 € wustenrot poisťovňa a.s. Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
11. Júl 2024
Zmluva o reklame
82024
500,00 € WOOD spol s.r.o. Obec Ardanovce
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
4445/2024/LSR
5 000,00 € WOOD HEAT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
34/2024/Pol.TO
2 196,00 € WONDER s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Topoľčany
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
1232/A270/2024
45 589,53 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k službe systému ASPI č. ZM-070/2013MI
185/2024
252,49 € Wolters Kluwer s.r.o. Obec Zákamenné
12. Júl 2024
Darovacia zmluva č. 30/2024
30/2024
150,00 € Wolf System s.r.o. Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
11. Júl 2024
Darovacia zmluva - Whirlpool Slovakia Home Appliances
Darovacia zmluva - Whirlpool Slovakia Home Appliances
0,00 € Whirlpool Slovakia Home Appliances, s.r.o. Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
11. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve
15/2024
0,00 € Webra Solutions ,s.r.o. Obec Vaľkovňa
11. Júl 2024
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
Príloha k dohode z 21.10.2020
0,00 € webex.digital s.r.o. Obec Hnilčík
11. Júl 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia č. 04-06-07/063 - zmena Prílohy č. 2 Cenové dojednania a podmienky, Ceny dopravy odpadov
529/2024-BB
0,00 € Waste transport, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. Júl 2024
Rámcová dohoda
46. k KU-286-8/2024
3 677,90 € Wasco – družstvo Ministerstvo obrany SR
11. Júl 2024
Zmluva č. 54-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 54-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Vzpieračský klub KOFI Trenčín Trnavský samosprávny kraj
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2021/AXNV uzatvorený podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
145/2024/AXNV
0,00 € Výstava psov o.z. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov /SKLADOVÉ PRIESTORY/ č. 182/2020/AXNV uzatvorený podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
146/2024/AXNV
0,00 € Výstava psov o.z. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik