Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2105
KSPTPO2105
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Pavlinská Martina
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2106
KSPTPO2106
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Petríková Petronela
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2107
KSPTPO2107
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Pavuková Mária
12.
Máj
2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
HM/005-2021/110
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Hydromeliorácie, š.p.
12.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2093487
300,00 € Výbošteková Marta Rozhlas a televízia Slovenska
12.
Máj
2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
BA-1033618/2021
0,00 € Výbor základnej organizácie odborového zväzu bánk a poisťovní a Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry Sociálna poisťovňa, ústredie
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/1916
0,00 € Vojtěch Balog Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
12.
Máj
2021
Dohoda o spolupráci č. VTSÚ-12-35/2021
VTSÚ-12-35/2021
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ
11.
Máj
2021
Nájomná zmluva
VŠC-7-21/2021-SNM/090125-ZoNp
500,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica FK Rakytovce
11.
Máj
2021
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva č.VŠC-7-22/2021-SNM/090125-ZoNp
1 480,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica
12.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218857_Z
95,00 € VLan s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004395
900,00 € Vladislav Škorpil Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1729
0,00 € Vladislav Kubroš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1451
0,00 € Vladimír Zajac Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60663
1 500,00 € Vladimír Virgula, Alžbeta Virgulová Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60358
1 500,00 € Vladimír Šošovec Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/10/54E/770 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 21/10/54E/770
0,00 € Vladimír Šagát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1341 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1341
0,00 € Vladimír Siago Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58131
3 400,00 € Vladimír Sedliak Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/23/54E/1464
0,00 € Vladimír Remeň ELEKTRONIK SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin